Koronawirus

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Objaśnienia prawne w sprawie pomocy udzielanej przez samorządy w związku z COVID-19

Objaśnienia prawne w sprawie pomocy udzielanej przez samorządy w związku z COVID-19

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw poinformował o otrzymaniu wydanych przez Minister Rozwoju objaśnień prawnych w przedmiocie form pomocy udzielanej przez samorządy na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej.

Czytaj więcej »

PIP sprawdza, czy przedsiębiorcy zapewniają pracownikom bezpieczeństwo w związku z COVID-19

PIP sprawdza, czy przedsiębiorcy zapewniają pracownikom bezpieczeństwo w związku z COVID-19

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny zwróciło uwagę na konieczność przestrzegania w przedsiębiorstwach zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Sprawdzaniem, czy pracodawcy wywiązują się z tego obowiązku, zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy.

Czytaj więcej »

Skorzystałeś z Tarczy Antykryzysowej? Przygotuj się na kontrolę

kontrole podatkowe w firmie

Kryzys związany z rozprzestrzenianiem się COVID-19 mocno uderzył w polskie firmy. W tej sytuacji rząd wprowadził specjalne regulacje prawne, które miały im pomóc w przezwyciężeniu negatywnych skutków pandemii. Wprawdzie pomoc była powszechna, ale beneficjenci świadczeń muszą liczyć się z tym, że zasadność jej przyznania będzie skrupulatnie sprawdzana.

Czytaj więcej »

Zwolnienie z opłacania składek ZUS – MF objaśnia, jak rozliczyć preferencję

Zwolnienie z opłacania składek ZUS – MF objaśnia, jak rozliczyć preferencję

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w trakcie COVID-19 to jedna z form wsparcia, z jakiej skorzystało wielu pracodawców. W praktyce pojawiło się dużo pytań dotyczących m.in. tego,  jak rozliczyć zwolnione składki, a także jak naliczyć prawidłowo wynagrodzenia dla pracowników. Objaśnienia podatkowe wydane 21 lipca 2020 r. przez Ministerstwo Finansów wyjaśniają niektóre problematyczne kwestie.

Czytaj więcej »

MF wyjaśnia, jak rozliczać darowizny w związku z COVID-19

MF wyjaśnia, jak rozliczać darowizny w związku z COVID-19

Aby załagodzić skutki COVID-19, Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe preferencje stosowane w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  W praktyce pojawiło się wiele wątpliwości związanych z ich rozliczaniem. Właśnie pojawiły się objaśnienia podatkowe MF, w tym dotyczące rozliczania darowizn. Co ważne objaśnienia dają podatnikom ochronę prawną.

Czytaj więcej »

Porada

Wniosek o kolejne świadczenie postojowe

Pytanie:  Czy miesięczna przerwa w wykorzystaniu postojowego sprawi, że muszę złożyć nowy RSP-D czy mogę złożyć jako następny wniosek RSP-DK?

Czytaj więcej »

Obniżenie czasu pracy i pensji w związku z COVID-19

Pytanie:  Osoba prowadzącą działalność gospodarczą (KPIR + VAT) zatrudnia pracowników na umowę o pracą na czas określony. W dniu 30 czerwca 2020 r. skończyła się umowa na czas określony i pracodawca podpisał umowę o pracę od 1 lipca 2020 r. na czas nieokreślony. Pracownicy są zatrudnieni z najniższą pensją krajową. W związku z pandemią zostało podpisane porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikami i na okres 3 miesięcy od maja do lipca 2020 r. mają obniżony wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie. W nowej umowie o pracę pracodawca wskazał, że pracownik pracuje na cały etat i ma 2.600 zł brutto. Czy prawidłowo została sporządzona umowa, mimo że w lipcu pracownik ma obniżony etat i pensję? Czy może należy sporządzić jakąś adnotację albo aneks do umowy?

Czytaj więcej »

Umorzenie pożyczki otrzymanej w ramach tarczy – skutki w CIT

Pytanie:  Czy spółka z o.o , która otrzymała w ramach tarczy COVID-19 pożyczkę z powiatowego urzędu pracy w wysokości 5.000 zł, w momencie w którym uzyska umorzenie powinna tą kwotę opodatkować? Czy zaksięgować jako przychód wyłączony z opodatkowania?

Czytaj więcej »

Księgowanie 50% składek zwolnionych z ZUS

Pytanie:  W związku z COVID-19 otrzymaliśmy zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS w wysokości 50%. Jesteśmy firmą, która zatrudnia pracowników w przedziale 1-49. Gdzie zaksięgować 50% składek zwolnionych?

Czytaj więcej »

Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorcy opłacającego wyłącznie składkę zdrowotną

Pytanie:  Czy osoba płacąca składkę zdrowotna może ubogać się o zawieszenie z powodu COVID-19, jeśli jej działalność w tym okresie była zamknięta i nie przynosiła dochodu?

Czytaj więcej »

Ustawa

Dokument do pobrania

Ważne dla księgowych JSFP: Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych

okładka

W związku z tarczą antykryzysową minister finansów przygotował rozporządzenie, które przesuwa obowiązki dotyczące sporządzania sprawozdań przez jednostki. Skorzystaj z praktycznego zestawienia nowych terminów.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa 2.0 i 3.0. Praktyczny przewodnik, jak skorzystać ze wsparcia przewidzianego w rozszerzonej wersji tarczy antykryzysowej

okładka

Większa dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego, czy zwolnienie z 50% składek w przypadku płatników zatrudniających do 49 ubezpieczonych – takie rozwiązania wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0. Obowiązują już także zmiany wprowadzone tarczą antykryzysową 3.0.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa obowiązuje  od 1 kwietnia 2020 r.  - na jakie wsparcie możesz liczyć

tarcza okladkaj

Odroczenie terminów podatkowych i sprawozdawczych, ulgi w składkach ZUS - takie rozwiązania daje tarcza antykryzysowa. Zobacz, na jakie wsparcie możesz liczyć i jak z niego skorzystać.

Czytaj więcej »

Koronawirus a księgowość i płace

okładka

Jakie zmiany wprowadzi rząd, aby pomóc pracodawcom utrzymać zatrudnienie, a na jakie wsparcie mogą liczyć pracownicy? Jak przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć się przed skutkami pandemii koronawirusa i jakie zmiany podatkowe wejdą w życie w najbliższym czasie? Poznaj m.in. odpowiedzi na takie pytania.

Czytaj więcej »

Wzór

RDZ - Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec–maj 2020 r. (zwolnienie z opłacenia 50% należności dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób)

W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem jest 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Czytaj więcej »

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorca może starać się o mikropożyczkę. Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed  1 marca 2020 r.

Czytaj więcej »

RDU - instrukcja wypełniania wniosku

Zobacz, jak krok po kroku wypełnić RDU - wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej »
wiper-pixel