Koronawirus

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Poznaj objaśnienia prawne na temat świadczenia postojowego w związku z COVID-19

Poznaj objaśnienia prawne na temat świadczenia postojowego w związku z COVID-19

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców opublikował na swojej stronie internetowej wydane przez resort pracy objaśnienia prawne w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Zapoznaj się z ich treścią.

Czytaj więcej »

Kwoty wolne od potrąceń wyższe o 25% na każdego członka rodziny - nowe rozwiązanie z Tarczy 3.0

Kwoty wolne od potrąceń wyższe o 25% na każdego członka rodziny

Najnowsza Tarcza 3.0 wprowadziła zmianę w ustalaniu kwot wolnych dla pracowników, którym pracodawca dokonuje potrąceń. Zmiana polega na podniesieniu tych kwot, jeśli u pracownika wystąpią określone przesłanki. Nowy przepis obowiązuje od 16 maja 2020 r., co oznacza, że już na listach płac za maj trzeba zastosować wyższe kwoty ochronne. Dowiedz się więcej.

Czytaj więcej »

Resort rodziny i pracy dementuje informacje o ograniczeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Resort rodziny i pracy dementuje informacje o ograniczeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Według MRPiPS rodzice dzieci do 8 lat mogą być spokojni. Urzędnicy zapewniają, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie tylko został wydłużony do 14 czerwca br., ale również bez zmian pozostają zasady jego przyznawania.

Czytaj więcej »

Od 24 maja br. znowu zaczną biec terminy w postępowaniach podatkowych

Od 24 maja br. znowu zaczną biec terminy w postępowaniach podatkowych

Począwszy od 24 maja 2020 r. terminy w postępowaniach administracyjnych i sądowych, których bieg z powodu epidemii koronawirusa się nie rozpoczął, tudzież uległ zawieszeniu – rozpoczynają bieg albo biegną dalej. Dlatego przedsiębiorcy występujący w sprawach, których dotyczą albo będą dotyczyć wspomniane postępowania, powinni uważać na to, aby nie przeoczyć upływu tych terminów – np. do złożenia odwołania od decyzji czy zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Czytaj więcej »

Poznaj informację ZUS na temat zmian wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysową 3.0

Poznaj informację ZUS na temat zmian wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysową 3.0

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał na nowe rozwiązania przewidziane w ustawie z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2tzw. „Tarcza antykryzysowa 3.0”

Czytaj więcej »

Porada

Wyższy limit świadczeń z ZFŚS

Pytanie:  W związku z tarczą antykryzysową podniesiono limit świadczeń z ZFŚS do 2.000 zł. Co w przypadku, gry pracownikowi już w marcu udzielono świadczeń powyżej 1.000 zł i z tego tytułu naliczono i odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego?

Czytaj więcej »

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników w związku z tarczą – sprawdź księgowania

Pytanie:  Jak należy zaewidencjonować (pełna księgowość) dopłaty do wynagrodzeń w związku z tarczą antykryzysową? Dopłaty otrzymamy z wojewódzkiego urzędu pracy. Po otrzymaniu dopłat i dokładnym rozliczeniu, może okazać się, że część środków będziemy musieli zwrócić.

Czytaj więcej »

Skutki otrzymania mikropożyczki w ramach tarczy antykryzysowej

Pytanie:  Firma dostała 5 tys. pożyczki z urzędu pracy w związku z koronawirusem, opłaciła wynagrodzenie pracownikowi załóżmy 1,5 tys. , opłaciła czynsz 2,5 tys., a za 1 tys. kupiła materiały biurowe i niskocenne wyposażenie. Wydatkowano całą kwotę pożyczki. Czy wszystkie wydatki należy ująć w KPIR w kol. 12 i 13, a pożyczkę ująć jako przychód w kol. 8 w dacie jej otrzymania na konto bankowe? Zakładamy, że pożyczka będzie umorzona. Czy prawidłowo będzie ująć wszystkie wydatki w KPiR w kol. 12 i 13, pożyczkę odnotować w kol. „Uwagi”, a przychodem będzie dopiero gdy dostaniemy informację o jej umorzeniu? Jak będzie wyglądała sytuacja, gdy pożyczka będzie jednak spłacana? A co gdy pożyczką zapłacimy tylko część jakiegoś wydatku? I co z VAT naliczonym, czy można odliczyć?

Czytaj więcej »

Pożyczka dla wspólnoty mieszkaniowej w ramach tarczy antykryzysowej

Pytanie:  Czy wspólnota mieszkaniowa może skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy. Wspólnota nie zatrudnia pracowników, a jej przychody nie przekraczały 2 mln euro.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie ze składek ZUS

Pytanie:  Podatnik zatrudnia 2 osoby na umowę zlecenia, zostały one zgłoszone do ubezpieczeń zdrowotnych, od tych osób otrzymano oświadczenie, że są zatrudnione oraz zgłoszone do ubezpieczenia społecznego. Wynagrodzenie, które otrzymują przekracza minimalne wynagrodzenie za pracę 2.600 zł. Czy podatnik może złożyć wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacania składki zdrowotnej za marzec-maj 2020 roku?

Czytaj więcej »

Dokument do pobrania

Ważne dla księgowych JSFP: Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych

okładka

W związku z tarczą antykryzysową minister finansów przygotował rozporządzenie, które przesuwa obowiązki dotyczące sporządzania sprawozdań przez jednostki. Skorzystaj z praktycznego zestawienia nowych terminów.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa 2.0 i 3.0. Praktyczny przewodnik, jak skorzystać ze wsparcia przewidzianego w rozszerzonej wersji tarczy antykryzysowej

okładka

Większa dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego, czy zwolnienie z 50% składek w przypadku płatników zatrudniających do 49 ubezpieczonych – takie rozwiązania wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0. Obowiązują już także zmiany wprowadzone tarczą antykryzysową 3.0.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. - na jakie wsparcie możesz liczyć

tarcza okladkaj

Odroczenie terminów podatkowych i sprawozdawczych, ulgi w składkach ZUS - takie rozwiązania daje tarcza antykryzysowa. Zobacz, na jakie wsparcie możesz liczyć i jak z niego skorzystać.

Czytaj więcej »

Koronawirus a księgowość i płace

okładka

Jakie zmiany wprowadzi rząd, aby pomóc pracodawcom utrzymać zatrudnienie, a na jakie wsparcie mogą liczyć pracownicy? Jak przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć się przed skutkami pandemii koronawirusa i jakie zmiany podatkowe wejdą w życie w najbliższym czasie? Poznaj m.in. odpowiedzi na takie pytania.

Czytaj więcej »

Wzór

RSP-CK - wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych

Osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną ma prawo otrzymać świadczenie postojowe do trzech razy. Ubiegając się po raz kolejny o świadczenie, trzeba złożyć wniosek RSP-CK.

Czytaj więcej »

RSP-DK – wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Przedsiębiorca może otrzymać świadczenie postojowe do trzech razy. Aby móc otrzymać kolejne świadczenie postojowe, składasz wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres (wniosek RSP-DK)

Czytaj więcej »

RDZ - Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec–maj 2020 r. (zwolnienie z opłacenia 50% należności dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób)

W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem jest 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Czytaj więcej »

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorca może starać się o mikropożyczkę. Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed  1 marca 2020 r.

Czytaj więcej »

RDU - instrukcja wypełniania wniosku

Zobacz, jak krok po kroku wypełnić RDU - wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej »

Ustawa

Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel