Koronawirus

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Jakie są skutki objęcia pracownika kwarantanną z powodu COVID-19

Jakie są skutki objęcia pracownika kwarantanną z powodu COVID-19

Konieczność przebywania przez pracownika na kwarantannie najczęściej ma swoje przełożenie na wysokość przysługujących mu świadczeń takich, jak chociażby wynagrodzenie za pracę czy należności chorobowe. Sprawdź więcej.

Czytaj więcej »

Żółte i czerwone strefy – nowe obostrzenia dla biznesu w związku z COVID-19

Żółte i czerwone strefy – nowe obostrzenia dla biznesu w związku z COVID-19

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa od 17 października br. na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej – obowiązują nowe obostrzenia dla poszczególnych branż. Dotyczą one powiatów i miast zaliczanych do tzw. czerwonych i żółtych stref.

Czytaj więcej »

Instrukcja jak krok po kroku postąpić w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia u pracownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Koronawirus u pracownika. Praktyczna instrukcja dla pracodawcy

W związku z dużą ilością zakażeń i chaosem informacyjnym, pracodawcy często nie są pewni, jakie działania powinni podjąć w przypadku, gdy u jednego z pracowników pojawiły się objawy zarażenia koronawirusem lub jeśli zostanie potwierdzone, że pracownik został zarażony. Skorzystaj z instrukcji, aby wiedzieć, jak krok po kroku postępować w takiej sytuacji.

Czytaj więcej »

Pracownicy, którym zmieniono wielkość etatu z powodu COVID-19, mogą liczyć na wyrównanie zasiłków

Wyrównanie zasiłków w związku z obniżeniem etatu

Od 9 października 2020 r. obowiązuje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Na jej mocy pracownicy, którym obniżono wymiar czasu pracy w czasie epidemii i którzy mieli ustalane zasiłki od wynagrodzenia, po zmianie etatu, będą mogli wnioskować o przeliczenie podstawy i wyrównanie świadczenia, np. zasiłku macierzyńskiego, chorobowego czy opiekuńczego. Sprawdź więcej.

Czytaj więcej »

Jak rozliczyć skutki umorzonej pożyczki otrzymanej w związku z COVID-19

Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy w związku z COVID-19

Na podstawie tarczy antykryzysowych mikroprzedsiębiorcy mogli otrzymać pożyczki na bieżące prowadzenie firmy. Wciąż pojawiają się jednak pytania dotyczące skutków podatkowych w przypadku umorzenie pożyczki. Dowiedz się więcej.

Czytaj więcej »

Wzór

Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego na mocy ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom, o których mowa art. 31zy13 ustawy antykryzysowej, za okres przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, podlega ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych regulacji okaże się niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z nowymi rozwiązaniami. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń następuje na wniosek świadczeniobiorcy (zatrudnionego).

Czytaj więcej »

RDZ - Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec–maj 2020 r. (zwolnienie z opłacenia 50% należności dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób)

W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem jest 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Czytaj więcej »

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorca może starać się o mikropożyczkę. Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed  1 marca 2020 r.

Czytaj więcej »

Porada

Ekwiwalent za odzież a COVID-19. Czy wypłacić?

Pytanie:  Jak powinien być liczony ekwiwalent za odzież roboczą osoby, gdy nie było świadczonej pracy w terenie z powodu COVID-19? Chodzi o pracownika socjalnego, będącego w zarządzie zakładowej organizacji związkowej zwolnionej z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie (art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych) w wymiarze 2 godzin w miesiącu. Czy można go w ogóle nie wypłacić takiej osobie?

Czytaj więcej »

Nauczyciel na kwarantannie pracujący zdalnie – jakie wynagrodzenie mu przysługuje

Pytanie:  W trakcie odbywania kwarantanny przez nauczycieli nałożonej decyzją sanepidu, w szkole została wprowadzona nauka zdalna. Nauczyciele przebywający na kwarantannie wyrazili chęć prowadzenia zajęć. Jakie wynagrodzenie im przysługuję w takiej sytuacji? Za początkowe dni wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy, a od dnia wprowadzenia nauki zdalnej zwykłe wynagrodzenie? Czy za soboty i niedzielę również należy płacić wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy, czy zwykłe wynagrodzenie?

Czytaj więcej »

Testy na COVID-19 dla pracowników – skutki w PIT i klasyfikacja budżetowa

Pytanie:  Czy jednostka budżetowa może zapłacić za wykonanie testów na COVID-19 pracownikom, którzy byli na kwarantannie lub byli chorzy i mają zaświadczenie od lekarza, że już są zdrowi? Czy dokonanie takiego wydatku będzie  możliwe z budżetu jednostki i ewentualnie jaki paragraf wydatków zastosować w klasyfikacji budżetowej? Wykonanie testu nie jest konieczne przy dopuszczeniu pracownika do pracy po kwarantannie.

Czytaj więcej »

Dofinansowanie do prowadzonej działalności opodatkowanej ryczałtem – jakie skutki podatkowe

Pytanie:  W jednej z porad eksperta przeczytałam, że dofinansowanie z UP do prowadzonej działalności jest przychodem z działalności gospodarczej, chyba że wydatki nim sfinansowane nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. A jak będzie w przypadku jednoosobowej firmy, które jest opodatkowana ryczałtem, w związku z czym brak jest tu kosztów?

Czytaj więcej »

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie tarczy antykryzysowych – co z przychodem

Pytanie:  Czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PUP z racji Covid-19 stanowi przychód, wcześniej wynagrodzenia w KPiR było kosztem.

Czytaj więcej »

Ustawa

Dokument do pobrania

Ważne dla księgowych JSFP: Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych

okładka

W związku z tarczą antykryzysową minister finansów przygotował rozporządzenie, które przesuwa obowiązki dotyczące sporządzania sprawozdań przez jednostki. Skorzystaj z praktycznego zestawienia nowych terminów.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa 2.0 i 3.0. Praktyczny przewodnik, jak skorzystać ze wsparcia przewidzianego w rozszerzonej wersji tarczy antykryzysowej

okładka

Większa dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego, czy zwolnienie z 50% składek w przypadku płatników zatrudniających do 49 ubezpieczonych – takie rozwiązania wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0. Obowiązują już także zmiany wprowadzone tarczą antykryzysową 3.0.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa obowiązuje  od 1 kwietnia 2020 r.  - na jakie wsparcie możesz liczyć

tarcza okladkaj

Odroczenie terminów podatkowych i sprawozdawczych, ulgi w składkach ZUS - takie rozwiązania daje tarcza antykryzysowa. Zobacz, na jakie wsparcie możesz liczyć i jak z niego skorzystać.

Czytaj więcej »

Koronawirus a księgowość i płace

okładka

Jakie zmiany wprowadzi rząd, aby pomóc pracodawcom utrzymać zatrudnienie, a na jakie wsparcie mogą liczyć pracownicy? Jak przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć się przed skutkami pandemii koronawirusa i jakie zmiany podatkowe wejdą w życie w najbliższym czasie? Poznaj m.in. odpowiedzi na takie pytania.

Czytaj więcej »
wiper-pixel