Sprawozdania finansowe

Filtruj po typie dokumentu:

Porada video

Najczęstsze błędy w księgach rachunkowych – wskazówki, jak je poprawić i jak ich unikać

Najczęstsze błędy w księgach rachunkowych

Prowadząc księgowość łatwo jest popełnić błąd. My pokażemy Ci obszary, gdzie łatwo o pomyłkę, podpowiemy jak unikać błędów. Podczas webinarium wskażemy sprawdzone sposoby poprawiania nieprawidłowości. Pamiętaj! Za błędy w księgach rachunkowych grożą surowe kary.

Czytaj więcej »

Sprawozdanie za 2018 rok – praktyczne wskazówki, jak wysłać w formie elektronicznej

e-sprawozdanie

Zapraszamy na webinarium poświęcone podsumowaniu prac związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2018 rok w nowej elektronicznej formie.

Czytaj więcej »

Nowość

Jak przygotować i składać e-sprawozdanie finansowe

sprawozdanie finansowe

Sprawozdania za 2018 rok po raz pierwszy trzeba przygotowywać w formie elektronicznej.  Pojawia się z związku z tym wiele pytań dotyczących formatu sprawozdania i późniejszego postępowania ze sprawozdaniem oraz z innymi dokumentami, które trzeba sporządzić. Wyjaśniamy te wątpliwości.

Czytaj więcej »

Obowiązki sprawozdawcze – przypomnienie terminów

RODO

Przypominamy ważne terminy dotyczące sporządzenia, podpisania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (równy kalendarzowemu), a następnie jego złożenia odpowiednio do KRS/ Szefa KAS/naczelnika urzędu skarbowego.

Czytaj więcej »

Czy można poprawić błędy w sprawozdaniu w formie elektronicznej

błędy w sprawozdaniu

Dotychczas, jeśli w już sporządzonym sprawozdaniu finansowym znaleziono błędy i je zmieniano, częstą praktyką było tzw. redatowanie sprawozdania. Zarząd i pozostałe osoby podpisywały je np. w maju, podając datę 31 marca. Czy obecnie sprawozdanie podpisane z datą po 31 marca będzie uznawane za sporządzone niezgodnie z terminami wynikającymi z ustawy o rachunkowości?

Czytaj więcej »

Video NEWS:  Zmiana sprawozdania finansowego – sprawdź, co z podpisem

podpisy w sprawozdaniu

W sytuacji, gdy jednostka zmienia sprawozdanie, konieczne jest ponowne jego podpisanie. Jakie podpisy muszą się znaleźć?

Czytaj więcej »

Video NEWS:  Udostępnianie sprawozdań przed zatwierdzeniem

udostępnienie sprawozdania

Sprawozdania finansowe za 2018 roku są przygotowywane w formie xml. Przed zatwierdzeniem muszą być udostępnione. Komu i w jakiej formie?

Czytaj więcej »

Porada

Błąd po podpisaniu sprawozdania

Pytanie:  Po podpisaniu sprawozdania finansowego, lecz przed zatwierdzeniem go przez zarząd wykryto błąd (błędnie policzone różnice kursowe), skutkują on zmianą przychodów i kosztów finansowych o taką samą kwotę, co oznacza, że nie zmienia to zysku netto w rachunków zysków i strat oraz bilansu. Sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy należy poprawić sprawozdanie, czy można ten błąd ująć w aktualnym okresie obrachunkowym? Jeśli trzeba poprawić sprawozdanie i podpisać na nowo, to czy trzeba gdzieś wyjaśnić jakie zmiany/korekty zostały naniesione?

Czytaj więcej »

Sprawozdanie złożone do KRS – czy trzeba wysłać też do US

Pytanie:  Zatwierdzone sprawozdanie w formacie XML oraz skany uchwał zostały przekazane do KRS. Czy spółka ma obowiązek wysyłania sprawozdania do Urzędu Skarbowego?

Czytaj więcej »

Schemat e-sprawozdania małej jednostki

Pytanie:  Jesteśmy małą jednostką zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości. Czy w związku z tym do KRS powinniśmy wysłać e-sprawozdanie wg schematu dla małej jednostki (zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy), czy możemy wysłać RZiS oraz bilans wg schematu dla jednostki innej (wg załącznika nr 1)? Nadmienię, że do tej pory format naszego RZiS oraz bilansu to nieznacznie zmieniony wzór wg załącznika nr 1.

Czytaj więcej »
wiper-pixel