Sprawozdania finansowe

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Zobacz, jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania finansowego

Zobacz, jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania finansowego

15 lipca upływa termin złożenia sprawozdania do KRS. Co może spotkać jednostkę, która nie dopełni tego obowiązku?

Czytaj więcej »

Sprawdź, jak krok po kroku wysłać sprawozdanie do KRS

sprawozdanie finansowe

Obecnie sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Termin złożenia sprawozdania finansowego do KRS upływa 15 lipca 2019 r.

Czytaj więcej »

Video NEWS:  Udostępnianie sprawozdań przed zatwierdzeniem

udostępnienie sprawozdania

Sprawozdania finansowe za 2018 roku są przygotowywane w formie xml. Przed zatwierdzeniem muszą być udostępnione. Komu i w jakiej formie?

Czytaj więcej »

Video NEWS:  Zmiana sprawozdania finansowego – sprawdź, co z podpisem

podpisy w sprawozdaniu

W sytuacji, gdy jednostka zmienia sprawozdanie, konieczne jest ponowne jego podpisanie. Jakie podpisy muszą się znaleźć?

Czytaj więcej »

Czy można poprawić błędy w sprawozdaniu w formie elektronicznej

błędy w sprawozdaniu

Dotychczas, jeśli w już sporządzonym sprawozdaniu finansowym znaleziono błędy i je zmieniano, częstą praktyką było tzw. redatowanie sprawozdania. Zarząd i pozostałe osoby podpisywały je np. w maju, podając datę 31 marca. Czy obecnie sprawozdanie podpisane z datą po 31 marca będzie uznawane za sporządzone niezgodnie z terminami wynikającymi z ustawy o rachunkowości?

Czytaj więcej »

Porada

Schemat e-sprawozdania małej jednostki

Pytanie:  Jesteśmy małą jednostką zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości. Czy w związku z tym do KRS powinniśmy wysłać e-sprawozdanie wg schematu dla małej jednostki (zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy), czy możemy wysłać RZiS oraz bilans wg schematu dla jednostki innej (wg załącznika nr 1)? Nadmienię, że do tej pory format naszego RZiS oraz bilansu to nieznacznie zmieniony wzór wg załącznika nr 1.

Czytaj więcej »

Sprawozdanie złożone do KRS – czy trzeba wysłać też do US

Pytanie:  Zatwierdzone sprawozdanie w formacie XML oraz skany uchwał zostały przekazane do KRS. Czy spółka ma obowiązek wysyłania sprawozdania do Urzędu Skarbowego?

Czytaj więcej »

Błąd po podpisaniu sprawozdania

Pytanie:  Po podpisaniu sprawozdania finansowego, lecz przed zatwierdzeniem go przez zarząd wykryto błąd (błędnie policzone różnice kursowe), skutkują on zmianą przychodów i kosztów finansowych o taką samą kwotę, co oznacza, że nie zmienia to zysku netto w rachunków zysków i strat oraz bilansu. Sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy należy poprawić sprawozdanie, czy można ten błąd ująć w aktualnym okresie obrachunkowym? Jeśli trzeba poprawić sprawozdanie i podpisać na nowo, to czy trzeba gdzieś wyjaśnić jakie zmiany/korekty zostały naniesione?

Czytaj więcej »

Porada video

Sprawozdanie za 2018 rok – praktyczne wskazówki, jak wysłać w formie elektronicznej

e-sprawozdanie

Zapraszamy na webinarium poświęcone podsumowaniu prac związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2018 rok w nowej elektronicznej formie.

Czytaj więcej »

Najczęstsze błędy w księgach rachunkowych – wskazówki, jak je poprawić i jak ich unikać

Najczęstsze błędy w księgach rachunkowych

Prowadząc księgowość łatwo jest popełnić błąd. My pokażemy Ci obszary, gdzie łatwo o pomyłkę, podpowiemy jak unikać błędów. Podczas webinarium wskażemy sprawdzone sposoby poprawiania nieprawidłowości. Pamiętaj! Za błędy w księgach rachunkowych grożą surowe kary.

Czytaj więcej »
wiper-pixel