PPK

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Czy z pracownikiem urodzonym w 1947 roku można zawrzeć umowę w sprawie PPK

Pytanie:  Z dniem 1 października 2020 r. zostaniemy objęci reżimem ustawy o PPK, gdyż na dzień 30.06.2019 zatrudnialiśmy 59 pracowników, w tym pracownika urodzonego 01.06.1947 r. (zatrudniony u nas od 01.07.2014). Proszę o weryfikacje naszych zamierzeń: ujmujemy go w wykazie pracowników na 30.06.2019, ale nie ujmujemy go w wykazie pracowników dla których zawierać będziemy umowę o prowadzenie PPK. Czy tak?

Czytaj więcej »

Kiedy potrącić składkę na PPK pracownikom

Pytanie:  W dniu 12 listopada br. planujemy podpisać umowę z firmą o obsługę PPK. Czy składkę na PPK należy potrącić już z wypłaty listopadowej wypłaconej w dniu 30 listopada?

Czytaj więcej »

Kiedy pracodawca ma obowiązek naliczyć składki na PPK

Pytanie:  Mamy obowiązek ustawowy wprowadzenia PPK od 1 stycznia 2020 r. Umowy do podpisania o zarządzanie mamy termin do 24 kwietnia 2020 r. oraz o prowadzenie PPK do 11 maja 2020 r. Czy w związku z tym składki mamy naliczać już od 1 stycznia 2020 r. po podpisaniu zgody przez pracowników? Co ze środkami zgromadzonymi od 1 stycznia 2020 r. na PPK? Czy mamy je gromadzić w firmie i przekazać po podpisaniu umów o zarządzanie i prowadzenie?

Czytaj więcej »

Wpłata od pensji na PPK a przychód pracownika

Pytanie:  W jakim miesiącu należy pobrać podatek od wypłat pracodawcy (1,5%) na PPK? Czy w miesiącu naliczenia wypłaty, czy w miesiącu odprowadzenia składek.

Czytaj więcej »

Kiedy pracownik powinien być zgłoszony do PPK

Pytanie:  12 listopada 2019 r. planujemy podpisać umowę o prowadzenie PPK. Jak należy liczyć karencję 3 m-ce, kiedy zgłosić taką osobę do PPK, jeśli wynagrodzenie jest wypłacane 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni? Przykładowo pracownik jest zatrudniony od 10 września 2019 r. i nie złożył on rezygnacji z PPK – kiedy powinien być zgłoszony do PPK i kiedy powinien mieć pobraną pierwszą składkę? Drugi przypadek – pracownik zatrudniony jest od 15 lipca 2019 r., czyli powinien być zgłoszony do PPK od 12 listopada 2019 r. Proszę również o informację o rezygnacji z PPK, jeśli pracownik złoży rezygnację 15 listopada 2019 r. to czy z wynagrodzenia za listopad wypłaconego 10 grudnia nie pobiera się składki?

Czytaj więcej »

Nowość

25 października br. to ostatni termin na zawarcie umów o zarządzanie PPK dla największych firm

Pracownicze plany kapitałowe

Począwszy od 26 września 2019 r. najwięksi pracodawcy, którzy regulacjom ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych podlegają od 1 lipca br., mogą zawrzeć umowę o zarządzenie PPK nawet, jeżeli nie osiągnęli porozumienia co do wyboru instytucji, która będzie się tym zajmować, z reprezentacją pracowników.

Czytaj więcej »

Realizując przepisy o PPK pracodawca musi przekazać adres e-mail i numer telefonu pracownika

Realizując przepisy o PPK pracodawca musi

Pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową, powinien jej przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika – jeżeli dysponuje tymi danymi. Takie stanowisko przedstawił Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w informacji opublikowanej na stronie internetowej tej instytucji.

Czytaj więcej »

Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę. Kiedy staje się przychodem pracownika

wpłata do PPK

Już pod koniec listopada największe firmy będą naliczały i potrącały pierwsze wpłaty na PPK u uczestników programu. Osoby, które nie złożyły deklaracji o rezygnacji z oszczędzania otrzymają niższe wynagrodzenia, bo pomniejszone o wpłatę w części przez siebie finansowanej. Natomiast jeszcze mniej zobaczą na koncie w grudniu, gdyż pracodawca odliczy nie tylko kolejną wpłatę, ale także wyższą zaliczkę PIT od wpłaty pokrywanej przez pracodawcę, uiszczonej w grudniu na rzecz wybranej instytucji finansowej. Wiąże się to z momentem uzyskania przez pracownika opodatkowanego przychodu w postaci tej wpłaty. Sprawdź jak prawidłowo potrącić wpłatę na PPK, jak to ująć w liście płac.

Czytaj więcej »

Artykuł

12 listopada br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

firma telemarketingowa

Przypominamy, że przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 osób (na dzień 31 grudnia 2018 r.).  najpóźniej do 12 listopada 2019 r. muszą zawrzeć z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK.

Czytaj więcej »
wiper-pixel