PPK

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Rezygnacja wszystkich pracowników z PPK – czy mimo to firma musi wdrożyć PPK

Pytanie:  Jestem firmą zatrudniającą 26 osób. Jeśli wszyscy pracownicy złożą rezygnację z PPK, to czy wówczas należy uruchamiać procedurę wdrożenia PPK w firmie? Do kiedy taka rezygnacja musiałaby być złożona przez pracowników, aby nie wdrażać PPK?

Czytaj więcej »

Od kiedy należy pobrać pierwsze wpłaty na PPK

Pytanie:  Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudnialiśmy więcej niż 50 osób, do PPK powinniśmy więc przystąpić od 1 stycznia 2020 r. Wynagrodzenie wypłacamy 10-go następnego m-ca. Czy potrącenie na PPK będzie dotyczyło wynagrodzenia za grudzień (wypłata wynagrodzenia 10 stycznia 2020 r.)? Czy za styczeń 2020 roku (wypłata w lutym)?

Czytaj więcej »

Składka na PPK od wynagrodzenia w styczniu 2020 roku – kiedy powstanie przychód

Pytanie:  Firma wypłaca pracownikom wynagrodzenia do 10. następnego miesiąca. Składka do PPK finansowana przez pracodawcę od wynagrodzenia za listopad wypłaconego w grudniu powinna być odprowadzona do PPK do 15 stycznia. W związku z powyższym pracownik uzyska z tego tytułu przychód w styczniu. W której liście płac należy wykazać przychód pracownika – czy w liście płac za grudzień wypłacanej w styczniu, czy w liście płac za styczeń wypłacanej w lutym? W jakim terminie należy zapłacić podatek od tej składki do PPK?

Czytaj więcej »

Kiedy pracownik powinien być zgłoszony do PPK

Pytanie:  12 listopada 2019 r. planujemy podpisać umowę o prowadzenie PPK. Jak należy liczyć karencję 3 m-ce, kiedy zgłosić taką osobę do PPK, jeśli wynagrodzenie jest wypłacane 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni? Przykładowo pracownik jest zatrudniony od 10 września 2019 r. i nie złożył on rezygnacji z PPK – kiedy powinien być zgłoszony do PPK i kiedy powinien mieć pobraną pierwszą składkę? Drugi przypadek – pracownik zatrudniony jest od 15 lipca 2019 r., czyli powinien być zgłoszony do PPK od 12 listopada 2019 r. Proszę również o informację o rezygnacji z PPK, jeśli pracownik złoży rezygnację 15 listopada 2019 r. to czy z wynagrodzenia za listopad wypłaconego 10 grudnia nie pobiera się składki?

Czytaj więcej »

Wpłata od pensji na PPK a przychód pracownika

Pytanie:  W jakim miesiącu należy pobrać podatek od wypłat pracodawcy (1,5%) na PPK? Czy w miesiącu naliczenia wypłaty, czy w miesiącu odprowadzenia składek.

Czytaj więcej »

Nowość

Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę. Kiedy staje się przychodem pracownika

wpłata do PPK

Już pod koniec listopada największe firmy będą naliczały i potrącały pierwsze wpłaty na PPK u uczestników programu. Osoby, które nie złożyły deklaracji o rezygnacji z oszczędzania otrzymają niższe wynagrodzenia, bo pomniejszone o wpłatę w części przez siebie finansowanej. Natomiast jeszcze mniej zobaczą na koncie w grudniu, gdyż pracodawca odliczy nie tylko kolejną wpłatę, ale także wyższą zaliczkę PIT od wpłaty pokrywanej przez pracodawcę, uiszczonej w grudniu na rzecz wybranej instytucji finansowej. Wiąże się to z momentem uzyskania przez pracownika opodatkowanego przychodu w postaci tej wpłaty. Sprawdź jak prawidłowo potrącić wpłatę na PPK, jak to ująć w liście płac.

Czytaj więcej »

Realizując przepisy o PPK pracodawca musi przekazać adres e-mail i numer telefonu pracownika

Realizując przepisy o PPK pracodawca musi

Pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową, powinien jej przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika – jeżeli dysponuje tymi danymi. Takie stanowisko przedstawił Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w informacji opublikowanej na stronie internetowej tej instytucji.

Czytaj więcej »

25 października br. to ostatni termin na zawarcie umów o zarządzanie PPK dla największych firm

Pracownicze plany kapitałowe

Począwszy od 26 września 2019 r. najwięksi pracodawcy, którzy regulacjom ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych podlegają od 1 lipca br., mogą zawrzeć umowę o zarządzenie PPK nawet, jeżeli nie osiągnęli porozumienia co do wyboru instytucji, która będzie się tym zajmować, z reprezentacją pracowników.

Czytaj więcej »

Artykuł

12 listopada br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

firma telemarketingowa

Przypominamy, że przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 osób (na dzień 31 grudnia 2018 r.).  najpóźniej do 12 listopada 2019 r. muszą zawrzeć z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK.

Czytaj więcej »
wiper-pixel