ZFŚS

Filtruj po typie dokumentu:

Artykuł

Do 31 października jest dodatkowy termin na wpłaty ZFŚS

% - pod puzlami

W 2019 r. doszedł jeszcze jeden termin tj. do 31 października, na wpłatę dodatkowych pieniędzy wynikających ze wzrostu od 1 sierpnia kwoty przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego bazę do obliczenia odpisów i zwiększeń. Sprawdźmy, jak prawidłowo dokonać przeliczeń. Jaki jest prawidłowy odpis na emeryta? Jak naliczyć odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych? Czy trzeba pod koniec roku na nowo przeliczyć odpis na ZFŚS w związku ze śmiercią pracownika? Poznaj odpowiedzi na te pytania i skorzystaj z naszego kalkulatora.

Czytaj więcej »

Nowość

Naliczamy odpis na ZFŚS

zakładowy fundusz świadczeń

Od 1 sierpnia 2019 r., za sprawą ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny, kwoty na fundusz trzeba naliczać od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. tj. 3.389,90 zł. Wobec tego od stycznia do lipca kwota odpisu podstawowego wynosi 1.229,30 zł, a od sierpnia do grudnia 1.271,21 zł.

Czytaj więcej »

Sprawdź na przykładzie jak należy przeliczyć odpis na ZFŚS po zmianie przepisów

kalkulator odpisu ZFŚS

W związku z tym, że od 1 sierpnia 2019 r. kwoty na fundusz trzeba naliczać od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. tj. 3.389,90 zł. pracodawcy mają wątpliwości jak przeliczyć odpisy na ZFŚS. Sprawdźmy na przykładzie, jak to zrobić prawidłowo.

Czytaj więcej »

Zmiana wysokości odpisu na ZFŚS w 2019 r. Do 31 października jest dodatkowy termin na wpłaty

Odpisy na ZFŚS 2019

Roczny odpis na ZFŚS wraz ze zwiększeniami pracodawcy wpłacają na odrębny rachunek w dwóch terminach - do końca maja i do końca września danego roku kalendarzowego. W 2019 r. dojdzie jeszcze jeden termin tj. do 31 października, na wpłatę dodatkowych pieniędzy wynikających ze wzrostu od 1 sierpnia kwoty przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego bazę do obliczenia odpisów i zwiększeń.  

Czytaj więcej »

Porada

Uwzględnienie spadku zatrudnienia w trakcie roku przy przeliczaniu odpisów na ZFŚS. Czy jest dozwolone

Pytanie:  W związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS kwotę wynikającą ze zwiększenia powinno się przekazać na rachunek bankowy funduszu do 31.10.19 r. Czy postąpię prawidłowo w sytuacji dużego spadku zatrudnienia: a) rozliczając za okres I-VII 2019 r. faktyczne wykonanie zatrudnienia, co spowoduje korektę na minus, b) obliczając wysokość odpisu w nowej kwocie za okres VIII-XII 2019 r. przyjmując za podstawę wielkość zatrudnienia według stanu na dz. 01.08.2019 r. (co będzie podlegało korekcie na 31.12.19 r. według faktycznego wykonania zatrudnienia) c) tak wyliczona wartość odpisu będzie mniejsza niż planowana na 01.01.19, dlatego nie będę dokonywała przelewu środków na rachunek funduszu na dz.31.10.19. Czy jednak powinnam naliczyć za okres VIII-XII 2019 r. odpisy według zatrudnienia z 01.01.19 r. w nowej kwocie i dokonać wpłaty, a dopiero na koniec roku dokonać korekty?

Czytaj więcej »
wiper-pixel