Listopad

Split payment i stawki VAT

Upewnij się, kto musi obowiązkowo stosować split payment i jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązku.

wiper-pixel