Sprawozdania finansowe

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Czy trzeba złożyć odpis uchwały do urzędu skarbowego

Pytanie:  Jesteśmy Spółką z o.o., złożyliśmy sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, oraz uchwały: o zatwierdzeniu sprawozdań i podziale wyniku - za 2018 rok do KRS w formie elektronicznej. Jesteśmy podatnikami CIT. Czy zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powinnyśmy złożyć do urzędu skarbowego - w formie papierowej odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania?

Czytaj więcej »

Uproszczone zasady sporządzania sprawozdań w spółce z o.o. – gdzie wysłać sprawozdanie

Pytanie:  Spółka z o.o., która przyjęła uproszczone zasady sporządzania sprawozdań finansowych począwszy od 2018 roku. Na dzień 28 czerwca planuje termin zgromadzenia wspólników i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdań z działalności za 2018 rok. Gdzie wysłać dokumenty i do kiedy?

Czytaj więcej »

Błąd wykryty po przesłaniu e-sprawozdania do KRS

Pytanie:  Co powinnam zrobić w sytuacji, kiedy po zatwierdzeniu i przesłaniu e-sprawozdania do KRS odkryłam, że saldo VAT na kontach rozrachunkowych, jest niezgodne z deklaracją. Zastosowałam błędny dekret, zaś uzgadniając deklarację odejmowałam salda dwóch kont analitycznych, uzyskując zgodność, a należało je zsumować i wtedy zorientowałabym się, że muszę skorygować dekret. Fatalny błąd. Czy mogę korektę dekretu wykonać w bieżącym roku?

Czytaj więcej »

Czy konieczne jest wysłanie sprawozdania zarządu

Pytanie:  Czy małe firmy wysyłając e-sprawozdanie finansowe do KRS za 2018r. mają obowiązek załączyć również sprawozdanie zarządu?

Czytaj więcej »

Nowość

Zobacz, jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania finansowego

Zobacz, jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania finansowego

15 lipca upływa termin złożenia sprawozdania do KRS. Co może spotkać jednostkę, która nie dopełni tego obowiązku?

Czytaj więcej »

Sprawdź, jak krok po kroku wysłać sprawozdanie do KRS

sprawozdanie finansowe

Obecnie sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Termin złożenia sprawozdania finansowego do KRS upływa 15 lipca 2019 r.

Czytaj więcej »

Obowiązki sprawozdawcze – przypomnienie terminów

CIT-8 za 2020 rok do 30 czerwca

Przypominamy ważne terminy dotyczące sporządzenia, podpisania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (równy kalendarzowemu), a następnie jego złożenia odpowiednio do KRS/ Szefa KAS/naczelnika urzędu skarbowego.

Czytaj więcej »

Jak przygotować i składać e-sprawozdanie finansowe

sprawozdanie finansowe

Sprawozdania za 2018 rok po raz pierwszy trzeba przygotowywać w formie elektronicznej.  Pojawia się z związku z tym wiele pytań dotyczących formatu sprawozdania i późniejszego postępowania ze sprawozdaniem oraz z innymi dokumentami, które trzeba sporządzić. Wyjaśniamy te wątpliwości.

Czytaj więcej »

Porada video

Sprawozdanie za 2018 rok – praktyczne wskazówki, jak wysłać w formie elektronicznej

e-sprawozdanie

Zapraszamy na webinarium poświęcone podsumowaniu prac związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2018 rok w nowej elektronicznej formie.

Czytaj więcej »
wiper-pixel