SN: „Dyscyplinarka” nie odbiera odprawy

Sąd Najwyższy wypowiedział się ostatnio w sprawie wypłaty odprawy pieniężnej. Jego zdaniem zwolnienie dyscyplinarne nie wyklucza nabycia prawa do odprawy emerytalnej przez pracownika pozbawionego w taki sposób zatrudnienia. Poznaj szczegóły.

Ważny od: 17.07. 2017 r.

W jakim kraju opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za przedsiębiorcę

Rozliczasz przedsiębiorcę prowadzącego firmę w Polsce i zatrudnionego w Wielkiej Brytanii? Sprawdź, w jakim kraju aktualnie są należne za niego składki na ZUS.

Ważny od: 17.07. 2017 r.

Umowa o pracę może być zawarta nawet wbrew woli stron

Jeżeli w umowie przeważają cechy pracownicze, takie jak podporządkowanie pracodawcy, czy brak realnej możliwości wykonywania umowy przez inną osobę niż zatrudnionego, to oznacza, że zawarto umowę o pracę. Tak się dzieje nawet wtedy, jeżeli wolą stron było zawarcie umowy cywilnoprawnej. Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Ważny od: 10.07. 2017 r.

Sprawdź, jaki jest termin na korektę VAT od inwestycji w obcym środku trwałym

Inwestycje w obcym środku trwałym stanowią odrębny od nieruchomości środek trwały. Upewnij się jak przeprowadzić korektę VAT naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego.

Ważny od: 10.07. 2017 r.

Konsekwencje ubezpieczeniowe zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia

Jeżeli rozliczany przez Ciebie przedsiębiorca zatrudni małżonka na nieodpłatną umowę zlecenia odprowadzasz za niego składki na ZUS tak jak za osobę współpracującą. Nie ma znaczenia fakt, że umowa zlecenia jest nieodpłatna, a małżonek nie uzyskuje z niej wynagrodzenia. Takie jest stanowisko ZUS. Dowiedz się więcej na ten temat.

Ważny od: 09.07. 2017 r.

Zobacz, czy zakup pakietów medycznych pozwala na odliczenia

Upewnij się, czy wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów również w części przypadającej na członków rodzin pracowników.

Ważny od: 07.07. 2017 r.

Sprawdź, kiedy nie zapłacisz składek za menadżera

Firma, która zwarła z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług zarządzania nie opłaca składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Takiego obowiązku nie ma, gdy osoba fizyczna z którą zawarła kontrakt ma inny tytuł do ubezpieczeń z wynagrodzenie m wyższym od minimalnego. Sprawdź szczegóły i poznaj nową interpretację ZUS w tej sprawie.

Ważny od: 06.07. 2017 r.

Upewnij się, czy materiały reklamowo-informacyjne podlegają VAT

Firma zamierza przekazać kontrahentom materiały reklamowo-promocyjne typu „standy” dotyczące dystrybuowanych produktów. Poznaj skutki w VAT.

Ważny od: 05.07. 2017 r.

Jakie są konsekwencje podatkowe świadczenia dodatkowych usług przez prezesa na rzecz spółki

Czy spółka zawsze może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez prezesa? Poznaj stanowisko NSA i komentarz eksperta w tej sprawie.

Ważny od: 03.07. 2017 r.

Czy od wartości zegarków wręczanych pracownikom należy odprowadzić składki

Firma powzięła wątpliwość czy od wartości zegarków, wręczanych pracownikom z tytułu nagrody jubileuszowej należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Sprawdź, jakie jest stanowisko ZUS w tej sprawie.

Ważny od: 30.06. 2017 r.

Wydatki na soczewki przedsiębiorca odliczy od przychodu

Czy firma, która refunduje pracownikowi zakup soczewek kontaktowych, ma prawo poniesione wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych? Poznaj aktualne stanowisko fiskusa.

Ważny od: 29.06. 2017 r.

Upewnij się, czy należy opłacać składki od wynagrodzenia członków zarządu

Twoja firma w momencie powoływania członków zarządu nie osiągała przychodów i wobec tego nie przyznała im wynagrodzenia z tytułu sprawowania tych funkcji? Sprawdź, czy teraz kiedy możliwości finansowe spółki uległy zmianie, może przyznać im wynagrodzenie i czy z tego tytułu ma obowiązek opłacać składki. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS.

Ważny od: 28.06. 2017 r.

Czy odszkodowanie ma związek z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów

Załóżmy, że przedsiębiorca musiał wcześniej rozwiązać umowę najmu. Czy wydatki na odszkodowanie może zaliczyć do kosztów podatkowych? Poznaj stanowisko sądu i sprawdź komentarz Mikołaja Hewelta doradcy podatkowego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Ważny od: 23.06. 2017 r.

Dowiedz się, kiedy pracodawca może wypłacić poszkodowanemu pracownikowi odszkodowanie zamiast renty

Pracownik może uzyskać od pracodawcy jednorazowe odszkodowanie zamiast zasądzonej wcześniej renty cywilnej. To świadczenie mu przysługuje tylko, gdy poda ważny powód, którym może być skonkretyzowany zamiar uzyskania nowego zawodu lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Tak orzekł Sąd Najwyższy w ostatnim wyroku. Poznaj szczegóły i przeczytaj komentarz eksperta.

Ważny od: 08.06. 2017 r.

Świadczenie usług dla byłego zagranicznego pracodawcy. Co z ZUS

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą i chciałby opłacać składki ZUS w ulgowej wysokości. Sprawdź, czy ma do tego prawo, jeżeli zamierza wykonywać swoje usługi dla byłego zagranicznego pracodawcy, u którego był zatrudniony. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS.

Ważny od: 01.06. 2017 r.

Korzystaj z portalu FK
bez ograniczeń
uzyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

  • Zadawaj pytania ekspertom
  • Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  • Wykorzystuj praktyczne narzędzia kadrowe i księgowe
  • Korzystaj z bazy ponad 40.500 gotowych porad
  • Chcę dostęp teraz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Chcę zadać pytanie teraz!

Najnowsze szkolenia video

więcej szkoleń video
wiper-pixel