Jest interpretacja ogólna dotycząca stawki VAT dla usług obsługi wartości pieniężnych

Od lat istnieją wątpliwości, co do wysokości VAT z tytułu świadczenia szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych. W związku z tym minister finansów wydał interpretację ogólną w tej sprawie. Poznaj szczegóły.

Ważny od: 14.01. 2020 r.

Poznaj skutki w CIT związane z przejęciem spółki osobowej

Czy po stronie spółki kapitałowej przejmującej spółkę osobową powstanie obowiązek zapłaty podatku CIT? Poznaj stanowisko organu podatkowego i sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 10.12. 2019 r.

Czy spółka może obniżyć składkę zdrowotną do wysokości podatku od wynagrodzenia wypłaconego członkom rady nadzorczej

W związku ze zmianą przepisów od 1 października 2019 r. – stawki podatku i kosztów uzyskania przychodów spółka naliczyła od wynagrodzeń wypłaconych członkom rady nadzorczej podatek w wysokości 0 zł i obniżyła składkę zdrowotną do wysokości podatku. Czy miała rację? Co na to ZUS? Sprawdźmy.

Ważny od: 04.12. 2019 r.

Jest już pierwsza interpretacja organów podatkowych dotycząca split payment

Zdarza się, że dostawca towarów oznaczy fakturę „mechanizm podzielonej płatności”, mimo że przedmiotem dostawy są towary, które nie są objęte obligatoryjnym MPP. Czy w takiej sytuacji, aby fakturę zaliczyć w koszty, trzeba dokonać płatności z zastosowaniem MPP? Poznaj wyjaśnienie dyrektora KIS.

Ważny od: 03.12. 2019 r.

Skutki podatkowe zawarcia umowy pożyczki (0111-KDIB2-2.4014.218.2019.2.PB)

Ważny od: 29.11. 2019 r.

Przedsiębiorca musi uważać na wysokie koszty przegranej sprawy z ZUS o zaległości składkowe

Opłaty za czynności radców prawnych w sprawach o długi składkowe, w której stroną są przedsiębiorcy będący płatnikami ZUS, liczone powinny być według wartości przedmiotu sporu. Sąd może więc zasądzić, w ramach kosztów sądowych, w razie przegranej kwotę dochodzącą nawet do kilkudziesięciu tys. złotych.

Ważny od: 27.11. 2019 r.

Czy powinno być oskładkowane – wyrównanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności i niezdolności do świadczenia pracy z powodu stanu zdrowia

Spółka podjęła decyzję o wypłacie pracownikom wyrównania wynagrodzenia. Świadczenie to jest wypłacane w celu zniwelowania straty finansowej poniesionej w związku z nieobecnością spowodowaną absencją chorobową. Sprawdźmy, czy wyrównanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności powinno wchodzić do podstawy składek społecznych i zdrowotnych. Spółka uważa, że nie. Co na to ZUS?

Ważny od: 26.11. 2019 r.

Sprawdź, czy możliwe jest zmniejszenie VAT należnego, gdy nabywca milczy

Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdzić jej otrzymanie, aby wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z jej wystawieniem.Istnieją jednak sytuacje, kiedy podmiot nie jest w stanie otrzymać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Co wtedy?

Ważny od: 25.11. 2019 r.

Ważny wyrok TSUE dotyczący stosowania 0% stawki w eksporcie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie polskiej spółki. Wyrok dotyczy zastosowania 0% stawki VAT przy eksporcie towarów. To ważne rozstrzygnięcie, ponieważ wskazuje jasne kryteria do zastosowania stawki 0% VAT przy tego typu transakcjach.

Ważny od: 22.11. 2019 r.

Jest wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie ulgi abolicyjnej dla marynarzy

Najnowsza interpretacja ogólna dotyczy stosowania przez marynarzy ulgi abolicyjnej w sytuacji, gdy pracują na statkach państw, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Poznaj skutki tej interpretacji.

Ważny od: 22.11. 2019 r.

Zwolnienie się pracownika uniemożliwia ustalenie, w którym kraju powinien być ubezpieczony

Nie ma podstaw do wydania przez ZUS dokumentu potwierdzającego objęcie pracownika ubezpieczeniem społecznym w Polsce w celu ustalenia ubezpieczenia pracownika delegowanego do pracy w innym kraju unijnym, w sytuacji, gdy pracownik ten, przed wydaniem takiego dokumentu, rozwiązał umowę o pracę.

Ważny od: 20.11. 2019 r.

Sprawdź, czy sprzedaż kilku mieszkań to działalność gospodarcza

Podatnik, który na przestrzeni ostatnich lat sprzedał kilka mieszkań, musi liczyć się z tym, że organy podatkowe uznają to za działalność gospodarczą.

Ważny od: 19.11. 2019 r.

Wreszcie jest rozstrzygnięcie sporów dotyczących ustalania dochodu zwolnionego w ramach decyzji o wsparciu nowej inwestycji

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, minister finansów wydał 25 października interpretację ogólną, która ma wyjaśnić wątpliwości dotyczące rozliczania dochodu zwolnionego przez przedsiębiorców korzystających z decyzji o wsparciu nowej inwestycji (WNI).

Ważny od: 14.11. 2019 r.

Fiskus zmienia zdanie w sprawie udziału samozatrudnionych w imprezie integracyjnej

Ostatnio pojawiła się niekorzystna interpretacja podatkowa odnośnie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków  na organizację imprez integracyjnych w części przypadającej na osoby współpracujące ze spółką (osoby na działalności). Sprawdź szczegóły.

Ważny od: 12.11. 2019 r.

Nieodpłatne posiłki profilaktyczne. Czy powinny być wliczone do podstawy wymiaru składek na ZUS

Spółka wystąpiła do ZUS z wnioskiem o wydanie interpretacji w sprawie wliczania do podstawy wymiaru składek wartości kuponów żywieniowych, które udostępnia pracownikom. Problem był w tym, że spółka nie mogła zapewnić pracownikom posiłków profilaktycznych, gdyż nie miała warunków aby je przygotować. Sprawdź czy powinna od kuponów odprowadzać składki ZUS, czy może ma prawo do zwolnienia z oskładkowania.

Ważny od: 08.11. 2019 r.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel