Sprawdź, czy opłaty za aplikację można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności

Czy podatniczka może zaliczyć wydatki na aplikację radcowską do kosztów uzyskania przychodu? Poznaj najnowsze stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Ważny od: 10.11. 2017 r.

Poznaj skutki podatkowe rozliczeń między wspólnikami

Czy spłata byłego wspólnika spółki jawnej stanowi koszt uzyskania przychodów dla wspólnika ponoszącego wydatek? Poznaj wyrok NSA i sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 08.09. 2017 r.

Sprawdź, jak rozliczyć faktury korygujące dotyczące odwrotnego obciążenia

Załóżmy, że przedsiębiorstwo kupuje towary, stosując do zawieranych transakcji mechanizm odwrotnego obciążenia. Jak prawidłowo rozliczyć faktury korygujące? W tej sprawie wypowiedział się sąd. Poznaj komentarz eksperta.

Ważny od: 07.09. 2017 r.

Zobacz, czy wydatki związane z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania można zaliczyć do kosztów

Czy wydatki związane z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania, przykładowo wynajęcie biura dla prezesa czy zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych? Poznaj stanowisko organu podatkowego i sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 27.07. 2017 r.

Czy zatrudnienie za granicą daje prawo do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

Pracodawca zmarł, spadkobiercy nie byli zainteresowani dalszym prowadzeniem firmy, wobec czego zatrudniona pracownica zmuszona została do zarejestrowania się jako bezrobotna. Kiedy wystąpiła do ZUS o przyznanie jej świadczenia przedemerytalnego ten odmówił jej wypłaty. Zakład uznał, że okres pracy zagranicą nie może być wliczany do okresu uprawniającego do emerytury. Sąd Najwyższy ma zupełnie inne zdanie na ten temat. Z kolei ekspert przypomina, że w takiej sytuacji trzeba pamiętać o udokumentowaniu okresów zatrudnienia i wykazaniu podlegania ubezpieczeniom społecznym za te okresy.

Ważny od: 24.07. 2017 r.

SN: „Dyscyplinarka” nie odbiera odprawy

Sąd Najwyższy wypowiedział się ostatnio w sprawie wypłaty odprawy pieniężnej. Jego zdaniem zwolnienie dyscyplinarne nie wyklucza nabycia prawa do odprawy emerytalnej przez pracownika pozbawionego w taki sposób zatrudnienia. Poznaj szczegóły.

Ważny od: 17.07. 2017 r.

W jakim kraju opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za przedsiębiorcę

Rozliczasz przedsiębiorcę prowadzącego firmę w Polsce i zatrudnionego w Wielkiej Brytanii? Sprawdź, w jakim kraju aktualnie są należne za niego składki na ZUS.

Ważny od: 17.07. 2017 r.

Umowa o pracę może być zawarta nawet wbrew woli stron

Jeżeli w umowie przeważają cechy pracownicze, takie jak podporządkowanie pracodawcy, czy brak realnej możliwości wykonywania umowy przez inną osobę niż zatrudnionego, to oznacza, że zawarto umowę o pracę. Tak się dzieje nawet wtedy, jeżeli wolą stron było zawarcie umowy cywilnoprawnej. Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Ważny od: 10.07. 2017 r.

Sprawdź, jaki jest termin na korektę VAT od inwestycji w obcym środku trwałym

Inwestycje w obcym środku trwałym stanowią odrębny od nieruchomości środek trwały. Upewnij się jak przeprowadzić korektę VAT naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego.

Ważny od: 10.07. 2017 r.

Konsekwencje ubezpieczeniowe zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia

Jeżeli rozliczany przez Ciebie przedsiębiorca zatrudni małżonka na nieodpłatną umowę zlecenia odprowadzasz za niego składki na ZUS tak jak za osobę współpracującą. Nie ma znaczenia fakt, że umowa zlecenia jest nieodpłatna, a małżonek nie uzyskuje z niej wynagrodzenia. Takie jest stanowisko ZUS. Dowiedz się więcej na ten temat.

Ważny od: 09.07. 2017 r.

Zobacz, czy zakup pakietów medycznych pozwala na odliczenia

Upewnij się, czy wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów również w części przypadającej na członków rodzin pracowników.

Ważny od: 07.07. 2017 r.

Sprawdź, kiedy nie zapłacisz składek za menadżera

Firma, która zwarła z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług zarządzania nie opłaca składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Takiego obowiązku nie ma, gdy osoba fizyczna z którą zawarła kontrakt ma inny tytuł do ubezpieczeń z wynagrodzenie m wyższym od minimalnego. Sprawdź szczegóły i poznaj nową interpretację ZUS w tej sprawie.

Ważny od: 06.07. 2017 r.

Upewnij się, czy materiały reklamowo-informacyjne podlegają VAT

Firma zamierza przekazać kontrahentom materiały reklamowo-promocyjne typu „standy” dotyczące dystrybuowanych produktów. Poznaj skutki w VAT.

Ważny od: 05.07. 2017 r.

Jakie są konsekwencje podatkowe świadczenia dodatkowych usług przez prezesa na rzecz spółki

Czy spółka zawsze może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez prezesa? Poznaj stanowisko NSA i komentarz eksperta w tej sprawie.

Ważny od: 03.07. 2017 r.

Czy od wartości zegarków wręczanych pracownikom należy odprowadzić składki

Firma powzięła wątpliwość czy od wartości zegarków, wręczanych pracownikom z tytułu nagrody jubileuszowej należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Sprawdź, jakie jest stanowisko ZUS w tej sprawie.

Ważny od: 30.06. 2017 r.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel