Jakie są skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa

Organ podatkowy wypowiedział się odnośnie skutków nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa przez jednego małżonka na rzecz drugiego małżonka. Poznaj stanowisko dyrektora KIS i sprawdź komentarze eksperta.

Ważny od: 13.05. 2020 r.

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT– ważny wyrok TSUE w polskiej sprawie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie polskiej spółki Dong Yang Electronics (C-547/18). Trybunał rozstrzygnął kwestię stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT. Poznaj skutki wyroku i sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 13.05. 2020 r.

Jakie skutki w PIT ma zbycie nieruchomości nabytej w spadku

Organ podatkowy wypowiedział się w kwestii skutków podatkowych związanych  ze zbyciem nieruchomości nabytej w spadku, w sytuacji  gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od nabycia. Sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 06.05. 2020 r.

Sprawdź, czy odliczysz VAT w przypadku błędnej stawki na fakturze

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze w zawyżonej stawce? Poznaj stanowisko organu podatkowego.

Ważny od: 12.03. 2020 r.

Jak ustalić prewspółczynnik dla działalności wodno-kanalizacyjnej gminy

Czy przy wyborze sposobu określenia proporcji w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodnokanalizacyjnej, przy braku możliwości dokonania bezpośredniej alokacji, gmina może zastosować prewspółczynnik metrażowy?  W tej sprawie wypowiedział się WSA w Gliwicach. Sprawdźmy stanowisko sądu.

Ważny od: 25.02. 2020 r.

Sprawdź, jakie skutki w VAT ma wydawanie duplikatów legitymacji

Przed WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 544/19) toczył się spór o konieczności, czy może jej braku, opodatkowania VAT wydawania przez placówki oświatowe w imieniu gminy duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw. Sprawdź skutki wydanego wyroku i komentarz eksperta.

Ważny od: 21.02. 2020 r.

Sprawdź, czy karty na siłownię pozwalają na odliczenia

Czy dofinansowanie pracownikom przez zakład pracy kart Multisport można uznać za koszty uzyskania przychodów? Sprawdź stanowisko organu podatkowego i komentarz eksperta.

Ważny od: 19.02. 2020 r.

Poznaj skutki podatkowe związane z dojazdami służbowym autem do pracy

Jakie są obowiązki płatnika w przypadku korzystania przez pracownika z samochodu służbowego w celu dojazdów z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych? Poznaj stanowisko dyrektora KIS.

Ważny od: 31.01. 2020 r.

Organ podatkowy: NIP klienta nie może być podany w stopce paragonu

Od 2020 roku fakturę do paragonu można wystawić  tylko w przypadku, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Niestosowanie się do nowych wymogów oznacza sankcje.

Ważny od: 29.01. 2020 r.

Dodatkowe atrakcje podczas spotkania biznesowego wchodzą w skład usługi kompleksowej

WSA w Warszawie wypowiedział się w kwestii prawa do odliczenia VAT z faktury związanej z organizacją spotkań biznesowych i uroczystości otwarcia nowej spółki. Poznaj szczegóły.

Ważny od: 27.01. 2020 r.

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie VAT na usługi przechowywania instrumentów finansowych

Jaką stawą VAT opodatkować świadczenie usług przechowywania instrumentów finansowych? Wyjaśnienie znajdziemy w najnowszej interpretacji ogólnej ministra finansów. Sprawdź szczegóły i poznaj komentarz eksperta.

Ważny od: 24.01. 2020 r.

Jest interpretacja ogólna dotycząca stawki VAT dla usług obsługi wartości pieniężnych

Od lat istnieją wątpliwości, co do wysokości VAT z tytułu świadczenia szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych. W związku z tym minister finansów wydał interpretację ogólną w tej sprawie. Poznaj szczegóły.

Ważny od: 14.01. 2020 r.

Poznaj skutki w CIT związane z przejęciem spółki osobowej

Czy po stronie spółki kapitałowej przejmującej spółkę osobową powstanie obowiązek zapłaty podatku CIT? Poznaj stanowisko organu podatkowego i sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 10.12. 2019 r.

Czy spółka może obniżyć składkę zdrowotną do wysokości podatku od wynagrodzenia wypłaconego członkom rady nadzorczej

W związku ze zmianą przepisów od 1 października 2019 r. – stawki podatku i kosztów uzyskania przychodów spółka naliczyła od wynagrodzeń wypłaconych członkom rady nadzorczej podatek w wysokości 0 zł i obniżyła składkę zdrowotną do wysokości podatku. Czy miała rację? Co na to ZUS? Sprawdźmy.

Ważny od: 04.12. 2019 r.

Jest już pierwsza interpretacja organów podatkowych dotycząca split payment

Zdarza się, że dostawca towarów oznaczy fakturę „mechanizm podzielonej płatności”, mimo że przedmiotem dostawy są towary, które nie są objęte obligatoryjnym MPP. Czy w takiej sytuacji, aby fakturę zaliczyć w koszty, trzeba dokonać płatności z zastosowaniem MPP? Poznaj wyjaśnienie dyrektora KIS.

Ważny od: 03.12. 2019 r.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel