Posiłki dla zleceniobiorców – czy skarbówka pozwala zaliczyć wydatki do kosztów podatkowych

Wydatek na kawę i kanapki dla osób zatrudnionych na umowę o pracę pozwalają pracodawcy na odliczenia. Inaczej będzie w przypadku osób na umowach zlecenia i o dzieło.

Ważny od: 24.07. 2020 r.

Sprzedaż wynajmowanego mieszkania – sprawdź, czy zapłacisz podatek

Dowiedz się, jakie skutki podatkowe ma zbycie lokalu mieszkalnego, które było środkiem trwałym w prowadzonym biznesie.

Ważny od: 21.07. 2020 r.

Limit transakcji gotówkowych i zakup samochodu od osoby prywatnej. Sprawdź, co z kosztami podatkowymi

Przedsiębiorca zamierza kupić samochód osobowy o wartości powyżej 15.000 zł od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zapłata nastąpi z pominięciem rachunku bankowego. Czy zapłata gotówką nie wykluczy wydatku z kosztu uzyskania przychodów? Poznaj stanowisko organu podatkowego i sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 20.07. 2020 r.

Poznaj skutki podatkowe dotyczące wynagrodzenia wypłaconego oddelegowanemu pracownikowi

Wynagrodzenia wypłacone pracownikom oraz wynagrodzenia refakturowane na spółkę przez jednostki macierzyste, stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu – takie wnioski płyną z interpretacji dyrektora KIS. Poznaj szczegóły i sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 13.07. 2020 r.

Najnowsza interpretacja MF w sprawie VAT po śmierci przedsiębiorcy

Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą tego, czy spadkobierca ma obowiązek sporządzania spisu z natury i opodatkowania VAT towarów, które nabył w ramach spadkobrania po zmarłym przedsiębiorcy, jeżeli zamierza wykorzystywać nabyte towary we własnym biznesie.

Ważny od: 15.06. 2020 r.

Czy usługi najmu krótkoterminowego wymagają ewidencji na kasie

Sprzedaż z tytułu świadczonych usług najmu krótkoterminowego nie musi oznaczać obowiązku ewidencjonowana przy pomocy kasy rejestrującej. Trzeba jednak spełnić określone warunki.

Ważny od: 10.06. 2020 r.

Jakie znaczenie dla polskich podatników ma opinia Rzecznika TSUE w sprawie ulgi na złe długi

4 czerwca 2020 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydała opinię w sprawie E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S. przeciwko Ministrowi Finansów (sygn. C-335/19). Rzecznik zajęła zdecydowane stanowisko o sprzeczności polskich przepisów o uldze na złe długi z prawem unijnym. W konsekwencji opinia Rzecznika stwarza m.in. szansę na odzyskanie VAT w sytuacji nieuregulowania przez dłużników należności, gdy dłużnicy ci są w stanie upadłości lub likwidacji.

Ważny od: 09.06. 2020 r.

Jakie są skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa

Organ podatkowy wypowiedział się odnośnie skutków nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa przez jednego małżonka na rzecz drugiego małżonka. Poznaj stanowisko dyrektora KIS i sprawdź komentarze eksperta.

Ważny od: 13.05. 2020 r.

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT– ważny wyrok TSUE w polskiej sprawie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie polskiej spółki Dong Yang Electronics (C-547/18). Trybunał rozstrzygnął kwestię stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT. Poznaj skutki wyroku i sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 13.05. 2020 r.

Jakie skutki w PIT ma zbycie nieruchomości nabytej w spadku

Organ podatkowy wypowiedział się w kwestii skutków podatkowych związanych  ze zbyciem nieruchomości nabytej w spadku, w sytuacji  gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od nabycia. Sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 06.05. 2020 r.

Sprawdź, czy odliczysz VAT w przypadku błędnej stawki na fakturze

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze w zawyżonej stawce? Poznaj stanowisko organu podatkowego.

Ważny od: 12.03. 2020 r.

Jak ustalić prewspółczynnik dla działalności wodno-kanalizacyjnej gminy

Czy przy wyborze sposobu określenia proporcji w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodnokanalizacyjnej, przy braku możliwości dokonania bezpośredniej alokacji, gmina może zastosować prewspółczynnik metrażowy?  W tej sprawie wypowiedział się WSA w Gliwicach. Sprawdźmy stanowisko sądu.

Ważny od: 25.02. 2020 r.

Sprawdź, jakie skutki w VAT ma wydawanie duplikatów legitymacji

Przed WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 544/19) toczył się spór o konieczności, czy może jej braku, opodatkowania VAT wydawania przez placówki oświatowe w imieniu gminy duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw. Sprawdź skutki wydanego wyroku i komentarz eksperta.

Ważny od: 21.02. 2020 r.

Sprawdź, czy karty na siłownię pozwalają na odliczenia

Czy dofinansowanie pracownikom przez zakład pracy kart Multisport można uznać za koszty uzyskania przychodów? Sprawdź stanowisko organu podatkowego i komentarz eksperta.

Ważny od: 19.02. 2020 r.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel