Upewnij się, czy transakcję WDT można potwierdzić e-dokumentami

Czy przedsiębiorstwo ma prawo do 0% stawki VAT, jeśli wywóz towarów za granicę potwierdzi dokumentami elektronicznymi? W tej sprawie wypowiedział się dyrektor KIS. Poznaj jego stanowisko.

Ważny od: 19.10. 2020 r.

Ulga na złe długi w VAT – wyrok TSUE w polskiej sprawie

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie dotyczącej zgodności przepisów polskiej ustawy VAT w zakresie tzw. ulgi na złe długi z regulacjami unijnymi (C-335/19).  Poznaj skutki tego wyroku i sprawdź komentarz ekspertów.

Ważny od: 19.10. 2020 r.

Podział majątku w likwidowanej spółce – czy powstanie przychód podatkowy

Jakie skutki podatkowe ma przekazanie składników majątku wspólnikom w związku z likwidacją spółki z o.o.? W tej sprawie wypowiedział się NSA, poznaj komentarz eksperta do wydanego wyroku.

Ważny od: 12.10. 2020 r.

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT wysłane podatnikowi elektronicznie – jest uchwała NSA

NSA w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą  zachowania przez organ podatkowy terminu do przedłużenia zwrotu różnicy VAT przy dokonywaniu doręczeń w formie dokumentu elektronicznego. Poznaj szczegóły i komentarz eksperta.

Ważny od: 09.10. 2020 r.

Sprawdź, czy odszkodowanie prezesa można zaliczyć w koszty podatkowe spółki

Organ podatkowy wypowiedział się w sprawie skutków wypłaty odszkodowania wypłaconego prezesowi zarządu za jego rezygnację. Poznaj stanowisko dyrektora KIS i sprawdź, czy taki wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Ważny od: 08.10. 2020 r.

Twórcy doczekali się interpretacji ogólnej w sprawie podwyższonych kosztów podatkowych

Minister Finansów 15 września 2020 r. wydał długo wyczekiwaną interpretację ogólną w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu rozporządzania prawami autorskimi lub korzystania z praw autorskich przez twórców. Interpretacja określa, kiedy i pod jakimi warunkami istnieje możliwość uznania wynagrodzenia za honorarium autorskie, w stosunku do którego znajdują zastosowanie podwyższone koszty podatkowe.

Ważny od: 30.09. 2020 r.

Poznaj najnowszą interpretację ministra finansów dotyczącą ryczałtu za prywatne użycie samochodu

Czy paliwo do samochodów służbowych jest  objęte ryczałtem? Minister finansów wydał właśnie interpretację ogólną dotyczącą przepisów, które weszły w życie w 2015 roku, jednak do dziś budziły  wiele wątpliwości interpretacyjnych. Omawiamy je szczegółowo. Sprawdź, skutki tej interpretacji w praktyce i dowiedz się, czy paliwo do samochodów służbowych zostanie objęte ryczałtem.

Ważny od: 28.09. 2020 r.

Jakie skutki w PIT ma zwrot wydatków za używanie prywatnego auta do celów służbowych

Zwrot kosztów w związku używaniem pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy jest wolny od podatku dochodowego tylko po spełnieniu ustawowych warunków i dotyczy wąskiej grupy podatników. Dowiedz się więcej.

Ważny od: 08.09. 2020 r.

Czy każdą fakturę oznaczać jako MPP

Stosowanie MPP w praktyce wciąż sprawia sporo problemów. Jeden z nich dotyczy tego, czy każdą fakturę oznaczać dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”, nawet jeśli nie ma takiego obowiązku. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio organ podatkowy. Sprawdź szczegóły.

Ważny od: 24.08. 2020 r.

Czy sklep spożywczy musi od 1 stycznia 2021 r. mieć kasę online

Podatnik prowadzi sklep, w którym oprócz towarów, sprzedawane są też kawa i kanapki – czy od przyszłego roku trzeba mieć kasę online? W tej sprawie wypowiedział się organ podatkowy. Sprawdź jego stanowisko.

Ważny od: 18.08. 2020 r.

Sprawdź, czy straty spowodowane kradzieżą można zaliczyć do kosztów

Przedsiębiorca musi dochować należytych staranności, aby uchronić się przed skutkami niezgodnych z prawem działań osób zatrudnionych w firmie - przypomniał organ podatkowy. Poznaj szczegóły sprawy i zobacz, kiedy straty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Ważny od: 17.08. 2020 r.

Posiłki dla zleceniobiorców – czy skarbówka pozwala zaliczyć wydatki do kosztów podatkowych

Wydatek na kawę i kanapki dla osób zatrudnionych na umowę o pracę pozwalają pracodawcy na odliczenia. Inaczej będzie w przypadku osób na umowach zlecenia i o dzieło.

Ważny od: 24.07. 2020 r.

Sprzedaż wynajmowanego mieszkania – sprawdź, czy zapłacisz podatek

Dowiedz się, jakie skutki podatkowe ma zbycie lokalu mieszkalnego, które było środkiem trwałym w prowadzonym biznesie.

Ważny od: 21.07. 2020 r.

Limit transakcji gotówkowych i zakup samochodu od osoby prywatnej. Sprawdź, co z kosztami podatkowymi

Przedsiębiorca zamierza kupić samochód osobowy o wartości powyżej 15.000 zł od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zapłata nastąpi z pominięciem rachunku bankowego. Czy zapłata gotówką nie wykluczy wydatku z kosztu uzyskania przychodów? Poznaj stanowisko organu podatkowego i sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 20.07. 2020 r.

Poznaj skutki podatkowe dotyczące wynagrodzenia wypłaconego oddelegowanemu pracownikowi

Wynagrodzenia wypłacone pracownikom oraz wynagrodzenia refakturowane na spółkę przez jednostki macierzyste, stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu – takie wnioski płyną z interpretacji dyrektora KIS. Poznaj szczegóły i sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 13.07. 2020 r.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel