Korzystny dla podatników wyrok TSUE w sprawie ulgi na złe długi - ostatni moment na złożenie wniosku

W dniu 7 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19, rozstrzygający kwestię zgodności z regulacjami unijnymi przepisów polskiej ustawy VAT w zakresie tzw. ulgi na złe długi. Po wyroku TSUE podatnicy mają szanse na odzyskanie VAT. Trzeba się jednak pospieszyć i złożyć odpowiednie wnioski.

Ważny od: 07.01. 2021 r.

Zakup krzesła do pracy w domu - sprawdź, co z PIT

Pandemia wymusiła przeniesienie pracy z biura do domu, gdzie nie każdy ma odpowiedni sprzęt i warunki do pracy. Stąd pracodawcy często decydują się na sfinansowanie pracownikom zakupu krzesła biurowego. Czy dla pracownika oznacza to przychód podatkowy? W tej sprawie wypowiedział się organ podatkowy. Sprawdź stanowisko.

Ważny od: 28.12. 2020 r.

Sprawdź, czy po kradzieży trzeba korygować odliczony podatek

Organ podatkowy wypowiedział się odnośnie tego, czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupionych towarów, które zostały utracone w wyniku kradzieży. Sprawdź stanowisko dyrektora KIS.

Ważny od: 08.12. 2020 r.

Jak rozliczyć dodatki spisowe pracowników

Czy dodatki i nagrody spisowe należy traktować jako przychód ze stosunku pracy z potrąceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czy z działalności wykonywanej osobiście? W tej sprawie wypowiedziała się skarbówka. Sprawdź stanowisko.

Ważny od: 20.11. 2020 r.

Preparaty na odporność pracowników – sprawdź, czy wydatek zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów

W okresie jesienno-zimowym, kiedy wzrasta ryzyko infekcji, wielu przedsiębiorców rozważa zakup różnego rodzaju środków wspomagających odporność pracowników.  Mogą to być witaminy, szczepienia przeciw grypie, suplementy, czy leki o działaniu wspierającym układ immunologiczny organizmu. Czy organy podatkowe zgadzają się na uwzględnienie takich wydatków  w rachunku podatkowym? Sprawdźmy.

Ważny od: 18.11. 2020 r.

Czy zawsze płatność na rachunek spoza białej listy pozbawi kosztu

Obecnie jeżeli wartość transakcji wynosi powyżej 15.000 zł, to cała kwota powinna być zapłacona przelewem na rachunek zamieszczony w Wykazie. W przeciwnym razie przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć kwoty zapłaconej gotówką lub na rachunek spoza białej listy do kosztów uzyskania przychodów. A co jeśli płatności odbywają się  z wykorzystaniem wewnętrznych rachunków korporacyjnych? W tej sprawie wypowiedział się organ podatkowy.

Ważny od: 18.11. 2020 r.

Ulga prorodzinna – kiedy z preferencji skorzysta tylko jedno z rodziców

Ulgę na dziecko można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Warunkiem zastosowania ulgi na dziecko jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Posiadanie władzy rodzicielskiej bez jej faktycznego wykonywania, podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem, nie wystarcza do zastosowania ulgi. Przypomniał o tym organ podatkowy w interpretacji.

Ważny od: 13.11. 2020 r.

Dofinansowanie z tarczy PFR – czy otrzymana subwencja podlega opodatkowaniu

Czy nowe podejście Ministerstwa Finansów do dofinansowania z tarczy finansowej PFR spowoduje opodatkowanie otrzymanych subwencji? Poznaj najnowszą interpretację skarbówki.

Ważny od: 10.11. 2020 r.

Upewnij się, czy transakcję WDT można potwierdzić e-dokumentami

Czy przedsiębiorstwo ma prawo do 0% stawki VAT, jeśli wywóz towarów za granicę potwierdzi dokumentami elektronicznymi? W tej sprawie wypowiedział się dyrektor KIS. Poznaj jego stanowisko.

Ważny od: 19.10. 2020 r.

Ulga na złe długi w VAT – wyrok TSUE w polskiej sprawie

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie dotyczącej zgodności przepisów polskiej ustawy VAT w zakresie tzw. ulgi na złe długi z regulacjami unijnymi (C-335/19).  Poznaj skutki tego wyroku i sprawdź komentarz ekspertów.

Ważny od: 19.10. 2020 r.

Podział majątku w likwidowanej spółce – czy powstanie przychód podatkowy

Jakie skutki podatkowe ma przekazanie składników majątku wspólnikom w związku z likwidacją spółki z o.o.? W tej sprawie wypowiedział się NSA, poznaj komentarz eksperta do wydanego wyroku.

Ważny od: 12.10. 2020 r.

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT wysłane podatnikowi elektronicznie – jest uchwała NSA

NSA w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą  zachowania przez organ podatkowy terminu do przedłużenia zwrotu różnicy VAT przy dokonywaniu doręczeń w formie dokumentu elektronicznego. Poznaj szczegóły i komentarz eksperta.

Ważny od: 09.10. 2020 r.

Sprawdź, czy odszkodowanie prezesa można zaliczyć w koszty podatkowe spółki

Organ podatkowy wypowiedział się w sprawie skutków wypłaty odszkodowania wypłaconego prezesowi zarządu za jego rezygnację. Poznaj stanowisko dyrektora KIS i sprawdź, czy taki wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Ważny od: 08.10. 2020 r.

Twórcy doczekali się interpretacji ogólnej w sprawie podwyższonych kosztów podatkowych

Minister Finansów 15 września 2020 r. wydał długo wyczekiwaną interpretację ogólną w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu rozporządzania prawami autorskimi lub korzystania z praw autorskich przez twórców. Interpretacja określa, kiedy i pod jakimi warunkami istnieje możliwość uznania wynagrodzenia za honorarium autorskie, w stosunku do którego znajdują zastosowanie podwyższone koszty podatkowe.

Ważny od: 30.09. 2020 r.

Poznaj najnowszą interpretację ministra finansów dotyczącą ryczałtu za prywatne użycie samochodu

Czy paliwo do samochodów służbowych jest  objęte ryczałtem? Minister finansów wydał właśnie interpretację ogólną dotyczącą przepisów, które weszły w życie w 2015 roku, jednak do dziś budziły  wiele wątpliwości interpretacyjnych. Omawiamy je szczegółowo. Sprawdź, skutki tej interpretacji w praktyce i dowiedz się, czy paliwo do samochodów służbowych zostanie objęte ryczałtem.

Ważny od: 28.09. 2020 r.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel