Zakaz działalności dla prezesa nie wymaga dokładnego oszacowania szkód

Do orzeczenia zakazu prowadzenia działalnością gospodarczą lub zarządzania nią przez członka zarządu upadającej firmy, określonego w art. 373 Prawa upadłościowego, nie jest konieczne dokładne wykazanie, o ile spadła wartość upadającej firmy i jaki jest zakres szkód wyrządzonych wierzycielom, z powodu niezłożenia wniosku o upadłość w przepisowym terminie.

Ważny od: 08.04. 2021 r.

Kontrola PIP: nie można kontrolować pracodawcy kilka razy pod rząd

Zakaz przeprowadzania powtórnej kontroli w tym samym zakresie u pracodawcy obowiązuje także organy Państwowej Inspekcji Pracy. PIP nie wolno wykonywać kontroli w tym samym zakresie przedmiotowym i czasowym jedna po drugiej u tego samego pracodawcy – orzekł WSA  w Gliwicach. Poznaj szczegóły sprawy i sprawdź komentarz eksperta.

Ważny od: 31.03. 2021 r.

Wyrok TSUE z 18 marca 2021 r.: polskie przepisy dotyczące rozliczania WNT są niezgodne z dyrektywą

Unijny Trybunał 18 marca 2021 r. wydał ważny wyrok w polskiej sprawie. Chodzi o niezgodność z prawem unijnym trzymiesięcznego terminu na rozliczenie WNT. Poznaj szczegóły wyroku i zobacz, jakie może mieć on praktyczne konsekwencje.

Ważny od: 24.03. 2021 r.

Rewolucyjny wyrok TSUE z 11 marca 2021 r.: polskie oddziały zagranicznych przedsiębiorstw mogą odzyskać VAT naliczony

11 marca 2021 r. TSUE wydał istotny z perspektywy rozliczeń VAT wyrok w sprawie Danske Bank (sygnatura C‑812/19) dotyczący rozliczeń podatkowych usług pomiędzy centralą a zagranicznym oddziałem w sytuacji, gdy zakład główny jest częścią grupy VAT, natomiast oddział zlokalizowany w innym państwie członkowskim. Trybunał orzekł, że oba podmioty należy traktować jak odrębnych podatników. Wyrok ten może mieć istotne skutki dla podmiotów zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce, świadczących usługi dla zagranicznej centrali. Sprawdź skutki tego wyroku.

Ważny od: 23.03. 2021 r.

Jakie skutki w VAT ma jednorazowe udzielenie pożyczki

Jedna ze spółek udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu. Jakie ma to skutki w VAT? Czy przysługuje zwolnienie z VAT? W tej prawie wypowiedział się organ podatkowy. Poznaj jego stanowisko.

Ważny od: 17.03. 2021 r.

Czy zwroty towarów wpływają na zwolnienie podmiotowe w VAT

Podatnik prowadził sklep internetowy. Jego sprzedaż przekroczyła nieznacznie limit zwolnienia podmiotowego. Po zrealizowaniu zwrotów dla klientów limit nie został przekroczony. Co ze zwolnienie podmiotowym w VAT? W tej sprawie wypowiedział się organ podatkowy. Poznaj jego stanowisko.

Ważny od: 12.03. 2021 r.

Zdaniem fiskusa refakturowanie pakietów medycznych niekoniecznie z kasą fiskalną

Spółka prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednak zamierza dodatkowo sprzedawać we własnym imieniu swoim klientom – osobom fizycznym – pakiety medyczne, w ramach których, za miesięczną opłatą, zostanie im zapewniona opieka medyczna w określonym zakresie w okresie obowiązywania umowy. Pakiety medyczne mają obejmować szereg usług medycznych świadczonych na odległość za pomocą platformy konsultacji medycznych. Czy potrzebna jest kasa fiskalna?

Ważny od: 11.03. 2021 r.

Posiłki dla zleceniobiorców w kosztach? – poznaj nowe stanowisko organów podatkowych

Do tej pory organy podatkowe uważały, że wydatki poniesione na artykuły spożywcze udostępnione osobom zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Nowa interpretacja podatkowa zmienia to stanowisko. Poznaj szczegóły.

Ważny od: 10.03. 2021 r.

Potwierdzenie zamówienia: sprawdź, czy taki dokument to faktura uproszczona

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest dokumentem wystawianym kontrahentowi w celu poinformowania go o przyjęciu złożonego zamówienia do realizacji. Czy taki dokument można uznać za fakturę uproszczoną? Poznaj stanowisko skarbówki.

Ważny od: 09.03. 2021 r.

Ważny wyrok TK w sprawie nieruchomości przedsiębiorcy

Grunty, budynki i budowle stanowiące majątek prywatny przedsiębiorcy nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Ważny od: 26.02. 2021 r.

Odliczenie VAT – czy przysługuje od inwestycji związanej z rozbudową świetlicy

Organ władzy publicznej będzie uznany za podatnika VAT w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych – przypomniał organ podatkowy. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na rozbudowę świetlicy?

Ważny od: 25.02. 2021 r.

Audyt wewnętrzny w gminie (WK.60.28.2020)

Ważny od: 25.02. 2021 r.

Wypłata w trakcie roku zaliczek na poczet zysku spółki komandytowo-akcyjnej – ważny wyrok NSA

Czy wypłata w trakcie roku zaliczek na poczet zysku komplementariuszom spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu CIT? W tej sprawie wypowiedział się ostatnio NSA. Mając na uwadze to, że spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r. (albo 1 maja 2021 r.), stanowisko NSA może mieć kluczowe znaczenie dla komandytariuszy spółek komandytowych – uważa Ewa Guerri, doradca podatkowy, menadżer w ACCREO. Poznaj skutki tego wyroku.

Ważny od: 24.02. 2021 r.

Jakie są skutki zmiany umowy leasingu? MF wyjaśnia w interpretacji ogólnej

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało kolejną interpretację ogólną. Tym razem dotyczącą skutków podatkowych przy leasingu. Ministerstwo publikuje wyjaśnienia w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. Zobacz, jakie wnioski płyną z interpretacji w sprawie leasingu.

Ważny od: 22.02. 2021 r.

Udział w szkoleniu organizowanym przez samorząd zawodowy – jakie skutki w PIT

Organy podatkowe traktowały udział w szkoleniu organizowanym przez samorząd jako nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu. Czy członkowie samorządów zawodowych mogą się przestać martwić kwestią PIT w przypadku szkoleń organizowanych przez izby? Nowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów rozwiewa wątpliwości podatników. Poznaj szczegóły.

Ważny od: 22.02. 2021 r.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel