ZUS

Kalkulator kapitału początkowego

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz kapitał początkowy pracowników Twojej firmy, który jest brany pod uwagę przy obliczaniu ich przyszłej emerytury.

Kalkulator wieku emerytalnego i ochrony przedemerytalnej (dotyczy zasad obowiązujących do 30 września 2017 r.)

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Tak wynika z treści art. 24 ust. 1  ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Reguła ta obowiązuje od 1 października 2017 r. i została wprowadzona na mocy nowelizacji wspomnianej ustawy, która w tym zakresie przywróciła zasady obowiązujące do końca 2012 r.

Kalkulator składek ZUS

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz wysokość składek na ZUS za pracowników oraz za młodocianych  zatrudnionych w Twojej firmie.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel