Inne podatki i opłaty

Podatek tonażowy

PT-1 (1)

PT-1 (1) - Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym

PT-2(1)

PT-2 (1) - Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Podatek tonażowy »

Podatek rolny

DR-1 (3)

DR-1 (3) - Deklaracja na podatek rolny

IR-1 (2)

IR-1 (2) - Informacja w sprawie podatku rolnego.

ZR-1/A (2)

ZR-1/A (2) - Dane o nieruchomościach rolnych

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Podatek rolny »

Podatek od środków transportowych

DT-1 (6)

DT-1 (6) - Deklaracja na podatek od środków transportowych.

DT-1/A (6)

DT-1/A (6) - Załącznik do deklaracji DT-1.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Podatek od środków transportowych »

Podatek od spadków i darowizn

SD-3 (6)

SD-3 - Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

SD-3/A (6)

SD-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach.

SD-Z2 (6)

Formularz SD-Z2 - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Przeznaczony jest dla małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwa, pasierba, ojczyma oraz macochy i składany jest w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez ww. podmioty.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Podatek od spadków i darowizn »

Podatek od nieruchomości

DN-1 (3)

DN-1 (3) - Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZN-1/A (2)

ZN-1/A (2) - Dane o nieruchomościach

ZN-1/B (2)

ZN-1/B (2) - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Podatek od nieruchomości »

Podatek od gier

POG-5 (2)

POG-5 (2) - Deklaracja dla podatku od gier. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier: prowadzących kasyna gry i salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe, urządzających gry liczbowe, urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową.

POG-5/A (2)

POG-5/A (2) - Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier prowadzących kasyna gry i salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe.

POG-5/C (2)

POG-5/C (2) - Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier urządzających gry liczbowe.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Podatek od gier »

Podatek od czynności cywilnoprawnych

PCC-4/B

Informacja o wysokości podatku należnego poszczególnym gminom      

PCC-4 (1)

Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-4/A (1)

Informacja o pozostałych podatnikach

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Podatek od czynności cywilnoprawnych »

Podatek leśny

DL-1 (3)

DL-1 (3) - Deklaracja na podatek leśny

ZL-1/A (2)

ZL-1/A (2) - Dane o nieruchomościach leśnych

ZL-1/B (2)

ZL-1/B (2) - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Podatek leśny »

Opłata produktowa

OŚ-OP1

OŚ-OP1 - sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Opłata produktowa »

Ochrona środowiska

P-KOP/MS

DEKLARACJA DLA PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W ZAKRESIE MIEDZI I SREBRA

P-KOP/RG(2)

DEKLARACJA DLA PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W ZAKRESIE ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU ZIEMNEGO

OŚ-SSE 2

Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Ochrona środowiska »

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel