PIT

PIT-NZ

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

PIT-NZS

Deklaracja  o  wysokości  dochodu  z  niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku

PIT/NZI

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim unii europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków             

IFT-1/IFT-1R (14)

IFT-1/IFT-1R (14) - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

PIT-11 (24) - aktualny wzór do rozliczeń

PIT-11 (24) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-28_PIT-28S(21)

PIT-28 (21) - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28A (18)

PIT-28A (18) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-28B (15)

PIT-28B - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT-36L_PIT-36LS(15)

PIT-36L - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-38 (13)

PIT-38 (13) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel