PIT

PIT/CFI (1)

PIT/D

Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

PIT/IP

Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2020 r.

PIT/PM

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie. Dotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2020 r.

PIT_MIT(2)

Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy Dotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2020 r.

PIT-11 (25) - aktualny wzór do rozliczeń

PIT-11 (25) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie, możesz go wysłać za pośrednictwem strony https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/.

PIT-19A (9)

PIT-19A (9) - Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego Dotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2020 r.

PIT-2 (6)

PIT-2 (6) - Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. dotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2020 r.

PIT-28(22)

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok. Dotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2020 r.

PIT-28B (16)

PIT-28B - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych Dotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2020 r.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel