Sprawozdania budżetowe

Rb-30S

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Rb-33

Rb-33 sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

Rb-34PL

Rb-34PL sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych

Rb-35

Rb-35 sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej

Rb-50

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 - dane uzupełniające

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-50 o wydatkach

Rb-70

Rb-70 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Rb-ST

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

Najnowsze materiały video

więcej materiałów video

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel