Ochrona środowiska

P-KOP/MS

DEKLARACJA DLA PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W ZAKRESIE MIEDZI I SREBRA

P-KOP/RG(2)

DEKLARACJA DLA PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W ZAKRESIE ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU ZIEMNEGO

OŚ-SSE 2

Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu.

OŚ-SSE 3

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt

Dział 1. Dla wprowadzającego sprzęt: Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt. Dział 2. Dla zbierającego zużyty sprzęt: Wniosek o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt. Dział 3. Dla prowadzącego zakład przetwarzania : Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania. Dział 4. Dla prowadzącego działalność w zakresie recyklingu: Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie recyklingu. Dział 5. Dla prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku: Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku. Dział 6. Dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Wniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru. Adresat: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Wykaz zakładów przetwarzania

Wykaz zakładów przetwarzania. Adresat: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel