Wynagrodzenia

Kalkulator wynagrodzeń brutto - netto

W umowach o pracę  jako wynagrodzenie pracownika z reguły wskazywana jest kwota brutto. Dzięki temu kalkulatorowi można obliczyć, jaką kwotę z tego tytułu otrzyma zatrudniony, po potrąceniu należnych świadczeń. Z kolei znając kwotę netto do wypłaty, będzie również możliwe obliczenie wysokości płacy brutto.

Kalkulator dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, jest przewidziane dla części osób zatrudnionych w jednostkach sektora publicznego. Tutaj znajdziesz kalkulator za pomocą, którego obliczysz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika.

Kalkulator dodatku za pracę w godzinach nocnych

Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy. Ten kalkulator ułatwi Ci obliczenie wysokości wspomnianego dodatku,  z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji ustawowych.

Kalkulator wynagrodzenie z umowy zlecenia

Kalkulator wynagrodzenia z umowy zlecenia pozwala oszacować całkowite koszty, które zleceniodawca będzie musiał ponieść w związku z wypłatą wynagrodzenia  z tytułu takiej umowy. Dzięki niemu obliczysz m.in. podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, koszty uzyskania przychodów przysługujące przyjmującemu zlecenie (zarówno standardowe, jak i stosowane przy przeniesieniu praw autorskich) oraz kwotę do wypłaty należną zleceniobiorcy za wykonanie czynności związanych z umową.

Kalkulator wynagrodzenia z umowy o dzieło

Kalkulator wynagrodzenia z umowy o dzieło pozwala oszacować całkowite koszty, które zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wypłatą wynagrodzenia  z tytułu takiej umowy. Dzięki niemu obliczysz m.in. podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, koszty uzyskania przychodów przysługujące wykonawcy (zarówno standardowe, jak i stosowane przy przeniesieniu praw autorskich) oraz kwotę do wypłaty należną tej osobie za wykonanie czynności związanych z umową.

Kalkulator wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy udzielany jest pracownikowi w związku z ważnym wydarzeniem, np. z okazji ślubu. Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika za urlop okolicznościowy? Jaką podstawę wymiaru przyjąć w celu obliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy? Czy premia regulaminowa wchodzi do podstawy wynagrodzenia za urlop okolicznościowy? Skorzystaj z kalkulatora.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel