Wzory dokumentów

Ponad 180 umów, przykładowych pism do urzędów, rozmaitych dokumentów, z których najczęściej korzystasz w swojej pracy, znajdziesz właśnie w tym dziale. Jeżeli masz propozycję, jaka umowa, czy dokument powinny się znaleźć w Portalu FK, napisz do nas.

Ponad 180 umów, przykładowych pism do urzędów, rozmaitych dokumentów, z których najczęściej korzystasz w swojej pracy, znajdziesz właśnie w tym dziale. Jeżeli masz propozycję, jaka umowa, czy dokument powinny się znaleźć w Portalu FK, napisz do nas.

Pisma w sprawach podatkowych

Wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji - przykład wypełnionego wzoru

Zobacz, jak napisać wniosek, skorzystaj z przykładowo wypełnionego wzoru.

Wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji - wzór

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.  

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku - przykładowo wypełniony wzór

Zobacz, jak napisać wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Pisma w sprawach podatkowych »

Pisma do kontrahenta

Monit - ostateczne wezwanie do zapłaty

Często się zdarza, że osoba lub firma nie płaci swoich zobowiązań (długów). W przypadku gdy termin zapłaty upłynął musisz wezwać dłużnika do spłaty zobowiązania. W celu wezwania dłużnika do spłaty długu powinieneś wysłać do niego pisemne wezwanie do zapłaty.

Monit - wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty wysyłamy gdy kontrahent zalega z płatnościami. Należy pamiętać, że podając kontrahenta do sądu w wyniku niedokonanych przez niego płatności, do pozwu należy dołączyć poświadczenie doręczenia wezwania do zapłaty.

Nota obciążeniowa

Podstawą do obciążenia kontrahenta naliczoną karą umowną jest nota obciążeniowa, która jednocześnie stanowi podstawę do ujęcia tego zdarzenia w księgach rachunkowych. Jest ona dowodem księgowym rozliczeniowym, zewnętrznym własnym - z punktu widzenia wystawcy noty obciążeniowej, lub zewnętrznym obcym - z punktu widzenia odbiorcy noty obciążeniowej, wystawionym, jeśli czynność nie podlega VAT.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Pisma do kontrahenta »

Kadry i płace

RDU - wniosek o ulgę w opłacaniu składek, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek, bez opłaty prolongacyjnej

Z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności składek ZUS może skorzystać każdy przedsiębiorca, bez względu na datę rozpoczęcia działalności i wielkość przedsiębiorstwa.

Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek - RDZ

Wniosek w formie papierowej zawiera pytania sprawdzające warunki związane z możliwością udzielenia pomocy publicznej. W przypadku wniosku w formie elektronicznej, nie ma w nim tych pytań, dlatego musisz zamieścić informacje dotyczące pomocy publicznej w osobnym załączniku. Pobierz załącznik.

RDZ - wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek - przykład wypełnionego wniosku

Skorzystaj z przykładowo wypełnionego wniosku dotyczącego zwolnienia z obowiązku opłacania składek za marzec-maj 2020 roku

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Kadry i płace »

Inwentaryzacja

Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych

Skorzystaj z gotowego wzoru decyzji kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych, która zatwierdza rozliczenie końcowe.

Harmonogram inwentaryzacji

Nie przegap terminów! Skorzystaj z gotowego wzoru harmonogramu inwentaryzacji.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Inwentaryzacja »

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel