Wzory dokumentów

Ponad 180 umów, przykładowych pism do urzędów, rozmaitych dokumentów, z których najczęściej korzystasz w swojej pracy, znajdziesz właśnie w tym dziale. Jeżeli masz propozycję, jaka umowa, czy dokument powinny się znaleźć w Portalu FK, napisz do nas.

Ponad 180 umów, przykładowych pism do urzędów, rozmaitych dokumentów, z których najczęściej korzystasz w swojej pracy, znajdziesz właśnie w tym dziale. Jeżeli masz propozycję, jaka umowa, czy dokument powinny się znaleźć w Portalu FK, napisz do nas.

Pisma w sprawach podatkowych

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym

W przypadku wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej osiągnięte przez podatnika dochody będą opodatkowane według 19% stawki podatkowej. Niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu podatnik stosuje stawkę w tej samej wysokości.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. W ryczałcie stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności.

Czynny żal - przykładowa treść w przypadku korekty części ewidencyjnej JPK_VAT

Obowiązujące od 1 października 2020 r. przepisy wprowadziły zmiany w JPK_VAT. Teraz plik składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. W przypadku korekty dotyczącej części ewidencyjnej warto złożyć czynny żal. Sprawdź, jak przygotować treść czynnego żalu w takiej sytuacji.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Pisma w sprawach podatkowych »

Pisma do kontrahenta

Nota księgowa

Nota księgowa to dokument, który może być używany do dokumentacji zdarzeń, dla których nie przewidziano innego sposobu dokumentacji. Noty księgowe używane są w sytuacjach, kiedy należy udokumentować transakcje niepodlegające opodatkowaniu VAT. Na podstawie noty księgowej nie mogą być dokumentowane transakcje dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których należy stosować faktury lub rachunki.

Monit - ostateczne wezwanie do zapłaty

Często się zdarza, że osoba lub firma nie płaci swoich zobowiązań (długów). W przypadku gdy termin zapłaty upłynął musisz wezwać dłużnika do spłaty zobowiązania. W celu wezwania dłużnika do spłaty długu powinieneś wysłać do niego pisemne wezwanie do zapłaty.

Monit - wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty wysyłamy gdy kontrahent zalega z płatnościami. Należy pamiętać, że podając kontrahenta do sądu w wyniku niedokonanych przez niego płatności, do pozwu należy dołączyć poświadczenie doręczenia wezwania do zapłaty.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Pisma do kontrahenta »

Inwentaryzacja

Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych

Skorzystaj z gotowego wzoru decyzji kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych, która zatwierdza rozliczenie końcowe.

Harmonogram inwentaryzacji

Nie przegap terminów! Skorzystaj z gotowego wzoru harmonogramu inwentaryzacji.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Inwentaryzacja »

Faktury VAT i ewidencje

Ewidencja przebiegu pojazdu na potrzeby VAT - pojazd udostępniany innym osobom

Ewidencja przebiegu pojazdu w przypadku, gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie nie będącej pracownikiem podatnika.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Faktury VAT i ewidencje »

Dokumenty księgowe

Nota księgowa

Nota księgowa to dokument, który może być używany do dokumentacji zdarzeń, dla których nie przewidziano innego sposobu dokumentacji. Noty księgowe używane są w sytuacjach, kiedy należy udokumentować transakcje niepodlegające opodatkowaniu VAT. Na podstawie noty księgowej nie mogą być dokumentowane transakcje dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których należy stosować faktury lub rachunki.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Dokumenty księgowe »

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel