Świadczenia

ZAM

Wniosek o zasiłek macierzyński

ZAS-15

Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim

ZAS-23

Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego

ZAS-26

Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego

ZAS-33

Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka

ZAS-36

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat

ZAS-9

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania

ZUM

Zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego

ZUR

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

EMC

Wniosek o emeryturę częściową

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel