Kalkulatory podatkowe

Kalkulator podatku dochodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Kalkulator podatku dochodowego pozwala w prosty sposób oszacować obciążenia wynikające z podatku rocznego i zaliczek na podatek dochodowy. Po uwzględnieniu kosztów i odliczeń można określić, jaki wpływ będzie miał na wynik ekonomiczny podatek dochodowy. Sprawdź, jak korzystać z tego kalkulatora.

Faktura VAT

Prawidłowo wystawiona faktura musi zawierać wymagane ustawą elementy. Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi podatnik dokonujący sprzedaży. Obowiązkowo wystawia się fakturę, jeżeli kupującym jest firma. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, fakturę wystawia się na żądanie nabywcy.

Kalkulator obniżonych odsetek od zaległości podatkowych

Podatnicy, którzy pomyli się w swoich rozliczeniach z fiskusem powinni nie tylko naprawić swój błąd, ale często także zapłacić odsetki za zwłokę od powstałych zaległości podatkowych. Wysokość tych odsetek standardowo wynosi 8% zadłużenia, ale w pewnych przypadkach istnieje możliwość ich znacznego obniżenia. Kalkulator obniżonych odsetek od zaległości podatkowych pozwala prawidłowo obliczyć takie obniżone odsetki.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel