Zatrudnianie

Umowy cywilnoprawne

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia należy do katalogu umów cywilnoprawnych i jest umową starannego działania. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Należy pamiętać, iż umowa zlecenia nie może odznaczać się elementami charakterystycznymi dla umowy o pracę.Wzór dostępny w formacie: MS WORD

Rachunek do umowy zlecenia

Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna - umowa starannego działania. Zleceniobiorca po zakończeniu pracy powinien pokwitować odbiór wynagrodzenia na dokumencie, zawierającym jego dane, dane zleceniobiorcy, dane umowy oraz kwotę wynagrodzenia. Tutaj znajdziesz przykładowy wzór rachunku do umowy zlecenia.

Kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski jest to umowa cywilnoprawna. Jest alternatywą dla umowy o pracę. Na podstawie kontraktu menedżerskiego zatrudniani są głównie członkowie kadry kierowniczej i zarządzający. Umowa ta nie gwarantuje minimalnego wynagrodzenia ani prawa do płatnych urlopów. Pobierz wzór.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Umowy cywilnoprawne »

Umowa o pracę

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór

Pracodawca ma prawo żądać od kandydata ubiegającego się o zatrudnienie podania określonych w przepisach danych osobowych. Dane te mogą być pobrane od kandydata poprzez przekazanie mu do wypełnienia odpowiedniego kwestionariusza osobowego. Kwestionariusze, które stanowią załącznik do rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, mają charakter pomocniczy i nie stanowią wzoru urzędowego. Tutaj znajdziesz wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Umowa o pracę

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Pobierz nowy wzór umowy o pracę.

Umowa o pracę - nowy wzór obowiązujący od 22 lutego 2016 r.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Pobierz nowy wzór umowy o pracę.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Umowa o pracę »

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel