Urlopy i inne zwolnienia

Decyzja w sprawie przesunięcia urlopu pracownika szkoły

Zaplanowany wcześniej urlop może rozpocząć się w innym terminie w dwóch przypadkach: na wniosek pracownika umotywowany ważnymi okolicznościami, z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy szkoły.

Informacja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego

Nauczyciele uprawnieni do urlopu składają wnioski o udzielenie urlopu we wskazanym terminie, jednakże ostatecznie o terminie urlopu decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora organ prowadzący, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły.

Wniosek o urlop na żądanie dyrektora szkoły

Zmiany w zasadach korzystania z urlopu wypoczynkowego przez kadrę kierowniczą szkoły, przyniosły tym nauczycielom możliwość skorzystania z 4 dni tzw. urlopu na żądanie, do którego jako nauczyciele placówki feryjnej dotychczas nie mieli prawa. Urlopu w tym trybie udziela się na żądanie i w terminie wskazanym przez pracownika.

Wniosek o urlop na żądanie nauczyciela na stanowisku kierowniczym

Zmiany w zasadach korzystania z urlopu wypoczynkowego przez kadrę kierowniczą szkoły, przyniosły tym nauczycielom możliwość skorzystania z 4 dni tzw. urlopu na żądanie, do którego jako nauczyciele placówki feryjnej dotychczas nie mieli prawa. Urlopu w tym trybie udziela się na żądanie i w terminie wskazanym przez pracownika.

Wniosek o urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

Od 1 stycznia 2018 r. kadrze kierowniczej szkoły przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Natomiast plan taki dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący (tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta), zaś dla innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze – dyrektor placówki.

Wniosek o urlop wypoczynkowy nauczyciela

Wszystkim nauczycielom szkół feryjnych przysługuje urlop wypoczynkowy  w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 i 65 Karty Nauczyciela). Nauczyciele uprawnieni do urlopu składają wnioski o udzielenie urlopu we wskazanym terminie, jednakże ostatecznie o terminie urlopu decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora organ prowadzący, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły. 

Wniosek w sprawie rezygnacji z całości lub części urlopu rodzicielskiego

Pracownica, która złożyła po porodzie wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski, może zrezygnować z całości lub części urlopu rodzicielskiego. Wniosek w tej sprawie musi złożyć pracodawcy na co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do pracy.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel