Pisma w sprawach podatkowych

Wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji - przykład wypełnionego wzoru

Zobacz, jak napisać wniosek, skorzystaj z przykładowo wypełnionego wzoru.

Wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji - wzór

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.  

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku - przykładowo wypełniony wzór

Zobacz, jak napisać wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku - wzór

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej - przykładowo wypełniony wzór

Sprawdź na przykładzie, jak przygotować wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT - przykładowo wypełniony wzór

Skorzystaj z przykładu, aby przygotować wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT .

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT - wzór

Nadpłata w VAT to kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych - przykładowo wypełniony wzór

Tutaj znajdziesz przykład wypełnionego wzoru o umorzenie odsetek podatkowych.

Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych - wzór

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może m.in. umorzyć w całości lub w części odsetki za zwłokę.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - przykładowo wypełniony wzór

Sprawdź, jak wypełnić wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel