Pisma w sprawach podatkowych

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym

W przypadku wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej osiągnięte przez podatnika dochody będą opodatkowane według 19% stawki podatkowej. Niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu podatnik stosuje stawkę w tej samej wysokości.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. W ryczałcie stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności.

Czynny żal - przykładowa treść w przypadku korekty części ewidencyjnej JPK_VAT

Obowiązujące od 1 października 2020 r. przepisy wprowadziły zmiany w JPK_VAT. Teraz plik składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. W przypadku korekty dotyczącej części ewidencyjnej warto złożyć czynny żal. Sprawdź, jak przygotować treść czynnego żalu w takiej sytuacji.

Wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji - przykład wypełnionego wzoru

Zobacz, jak napisać wniosek, skorzystaj z przykładowo wypełnionego wzoru.

Wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji - wzór

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.  

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku - przykładowo wypełniony wzór

Zobacz, jak napisać wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku - wzór

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej - przykładowo wypełniony wzór

Sprawdź na przykładzie, jak przygotować wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT - przykładowo wypełniony wzór

Skorzystaj z przykładu, aby przygotować wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT .

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT - wzór

Nadpłata w VAT to kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel