Czas pracy

Karta ewidencji miesięcznej czasu pracy - wzór

Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy spoczywa na pracodawcy. Dzięki prowadzonej ewidencji czasu pracy pracownika pracodawca może prawidłowo ustalić jego wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą. Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy pracownika dowiesz się z naszego wzoru.

Lista obecności

Jeżeli w Twojej firmie istnieje obowiązek podpisywania przez pracowników listy obecności w celu ewidencjonowania ich czasu pracy, skorzystaj z przygotowanego przez naszych ekspertów ds. prawa pracy druku listy obecności. Wzór listy obecności zawiera wszystkie istotne elementy pozwalające na odnotowanie czasu pracy poszczególnych pracowników każdego dnia danego miesiąca.

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych - wzór

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Polecenie pracownikowi pracy w nadgodzinach może mieć formę zarówno ustną jak i pisemną, jednak dla celów dowodowych zaleca się, aby przybierało ono formę pisemną. Tutaj znajdziesz wzór takiego polecenia.

Polecenie służbowe - wzór

Polecenie służbowe to zlecenie pracownikowi konkretnych obowiązków lub czynności. Pracownik ma obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, dotyczących pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Tutaj znajdziesz wzór takiego polecenia służbowego.

Polecenie wyjazdu służbowego - wzór

Do rozliczenia podróży służbowej pracownika trzeba potrzebny jest druk „Polecenie wyjazdu służbowego. Osoba rozliczająca pracownika ma obowiązek wpisać na tym druku daty i godziny wyjazdu (przyjazdu) pracownika, miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży, rodzaj poleconych do wykonania zadań. Druk ten ułatwia rachunki i pozwala ustalić wysokość należności, np. diet. Tutaj znajdziesz przykładowy wzór takiego druku.

Wniosek o poinformowanie o zatrudnianiu w nocy - wzór

Na pisemny wniosek pracownika świadczącego pracę w nocy, pracodawca informuje właściwego okręgowego inspektora pracy o tym fakcie. Tutaj znajdziesz wniosek o poinformowanie o zatrudnianiu w nocy.

Wniosek o system skróconego tygodnia pracy - wzór

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. Tutaj znajdziesz wniosek o system skróconego tygodnia pracy.

Wniosek o weekendowo-świąteczny system czasu pracy - wzór

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Tutaj znajdziesz wzór wniosku o weekendowo-świąteczny system czasu pracy.

Wniosek o zastosowanie weekendowego systemu czasu pracy - wzór

Weekendowy system czasu pracy polega na wykonywaniu pracy tylko w piątki, soboty i niedziele. Stosowanie tego systemu może nastąpić tylko na wniosek pracownika. Pobierz wzór wniosku o zastosowanie weekendowego systemu czasu pracy.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel