Podatek od czynności cywilnoprawnych

PCC-4/B

Informacja o wysokości podatku należnego poszczególnym gminom      

PCC-4 (1)

Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-4/A (1)

Informacja o pozostałych podatnikach

PCC-1 (5)

PCC-1 (5) - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

PCC-1A (3)

PCC-1A (3) - Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej.

PCC-2 (6)

PCC-3 (5)

PCC-3/A (3)

Deklaracja PCC-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach, stanowi załącznik do deklaracji PCC-3.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel