Składki

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej – formularz ZUS.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej – formularz ZUS.

ZUS DRA

Formularz ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa, służy do rozliczenia składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń (podlegających rozliczeniu w ciężar składek).

ZUS DRA – cz. II

Deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i płaca składki wyłącznie za siebie.

ZUS RCA

ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Formularz służy do sporządzania raportów miesięcznych i korygujących przy rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne.

ZUS RCA – cz. II

Imienny raport dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejsza skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS RIA

Raport informacyjny.

ZUS RPA

Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej.

ZUS ZWUA

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

ZUS IWA

Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Termin złożenia: do 31 stycznia danego roku za rok poprzedni.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel