Regulaminy i działalność socjalna pracodawcy

Regulamin pracy

Regulamin pracy to dokument ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Tutaj znajdziesz gotowy wzór regulaminu pracy.

Regulamin wynagradzania - wzór

Regulamin wynagradzania to dokument określający warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Gotowy wzór regulaminu wynagradzania wraz z mini-komentarzem eksperta znajdziesz tutaj.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - wzór

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to dokument określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Wzór regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wraz z mini-komentarzem eksperta znajdziesz tutaj.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel