Faktury VAT i ewidencje

Ewidencja przebiegu pojazdu na potrzeby VAT - pojazd udostępniany innym osobom

Ewidencja przebiegu pojazdu w przypadku, gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie nie będącej pracownikiem podatnika.

Faktura korygująca

Fakturę korygującą wystawia sprzedawca (nabywca - tylko notę korygującą) w przypadku: udzielenia rabatu, zwrotu sprzedawcy towarów, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu, podwyższenia ceny po wystawieniu faktury, a także stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Skorzystaj z aktywnego wzoru faktury korygującej.

Faktura odwrotne obciążenie

Faktura pro forma

Faktura pro forma nie wynika z przepisów i nie jest dokumentem księgowym, jednak dokument ten jest powszechnie używany w obrocie gospodarczym. Stanowi niejako ofertę handlową. Zobacz aktywny wzór faktury pro forma.

Faktura VAT

Faktura VAT

Faktura VAT to dokument wystawiany przez czynnych podatników VAT, potwierdzający dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Aby wystawić fakturę skorzystaj z aktywnego wzoru, który przeliczy za Ciebie kwoty, daty. Sprawdź jaki jest użyteczny!

Faktura VAT korygująca

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel