Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1189)

Ważny od: 22.06. 2017 r.

Ustawa z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 893)

Ważny od: 21.06. 2017 r.

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1793)

Ważny od: 21.06. 2017 r.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870)

Ważny od: 21.06. 2017 r.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2032)

Ważny od: 21.06. 2017 r.

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1888)

Ważny od: 21.06. 2017 r.

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1047)

Ważny od: 21.06. 2017 r.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1988)

Ważny od: 21.06. 2017 r.

Ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 794)

Ważny od: 21.06. 2017 r.

Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1578)

Ważny od: 21.06. 2017 r.

Ustawa z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2137)

Ważny od: 21.06. 2017 r.

Ustawa z 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1880)

Ważny od: 20.06. 2017 r.

Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1150)

Ważny od: 14.06. 2017 r.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 963)

Ważny od: 13.06. 2017 r.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

Ważny od: 01.06. 2017 r.

Korzystaj z portalu FK
bez ograniczeń
uzyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

  • Zadawaj pytania ekspertom
  • Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  • Wykorzystuj praktyczne narzędzia kadrowe i księgowe
  • Korzystaj z bazy ponad 40.500 gotowych porad
  • Chcę dostęp teraz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Chcę zadać pytanie teraz!

Najnowsze szkolenia video

więcej szkoleń video
wiper-pixel