Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1983)

Ważny od: 16.10. 2018 r.

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1969)

Ważny od: 15.10. 2018 r.

Ustawa z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1958)

Ważny od: 15.10. 2018 r.

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1924)

Ważny od: 08.10. 2018 r.

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)

Ważny od: 05.10. 2018 r.

Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1915)

Ważny od: 05.10. 2018 r.

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1155)

Ważny od: 01.10. 2018 r.

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1510)

Ważny od: 01.10. 2018 r.

Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1821)

Ważny od: 01.10. 2018 r.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Ważny od: 01.10. 2018 r.

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221)

Ważny od: 01.10. 2018 r.

Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1872)

Ważny od: 01.10. 2018 r.

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1952)

Ważny od: 01.10. 2018 r.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 800)

Ważny od: 01.10. 2018 r.

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1036)

Ważny od: 01.10. 2018 r.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

Najnowsze materiały video

więcej materiałów video

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel