NIP

NIP-2 (12)

NIP-2 (12) - Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

ZAP-3 (5)

ZAP-3 (5) - Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.

NIP-7 (5)

NIP-7 (5) - Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-8 (3)

NIP-8 (3) - Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających.

NIP-1 (6)

NIP-1 (6) - Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą.

NIP-2/A (6)

NIP-2/A (6) - Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

NIP-3 (5)

NIP-3 (5) - Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.

NIP-5 (4)

NIP-5 (4) - Wniosek potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

NIP-5/W (6)

NIP-5/W (6) - Wniosek / informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej.

NIP-B (5)

NIP-B - Informacja o rachunkach bankowych. Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularzy NIP-1 i NIP-7.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel