CIT

CIT/WZ (1)

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT/WZG (1)

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT_IP

Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT_WW

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT-8 (29)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT-8/O (15)

Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT-8AB

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT-BR (7)

Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT/8S

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT/8SP

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.          

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel