CIT

CIT-NZ

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

CIT/NZI

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim unii europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków             

CIT-14

Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek  i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

CIT-8 (27)

CIT-8 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

CIT-8/O (14)

CIT-8/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8.

CIT-8AB

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)  przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-BR (5)

CIT-BR - Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

CIT/8S

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu

CIT/8SP

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu              

CIT/MIT

Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel