Kalkulator składek ZUS

Dodano: 1 stycznia 2021

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz wysokość składek na ZUS za pracowników oraz za młodocianych  zatrudnionych w Twojej firmie.


Na podstawie przepisów pracownicy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Zasadą jest również podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek ten powstaje od dnia nawiązania stosunku pracy z daną osobą i trwa do dnia ustania tego stosunku. Na jego istnienie nie ma wpływu to, na jaki czas została np. zawarta umowa o pracę, ani określony w niej wymiar czasu pracy danego pracownika. Nie ma również znaczenia wysokość jego wynagrodzenia, jak również to, czy pracownik ma już inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, np. w postaci umowy o pracę zawartej z innym pracodawcą.WAŻNE
Każda umowa odrębnie podlega zgłoszeniu do wszystkich ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, chorobowego, wypadkowego oraz zdrowotnego.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników


Zasady regulujące podleganie ubezpieczeniom społecznym na terytorium Polski zostały określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Wśród podmiotów objętych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym wskazano m.in. osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami (art. 6 ust. 1). W związku z tym pracodawca jako płatnik ma obowiązek odprowadzać z tego tytułu składki ZUS  (na ubezpieczenie emerytalne – w wysokości 19,52% podstawy wymiaru; na ubezpieczenia rentowe – w wysokości 8% podstawy wymiaru; na ubezpieczenie chorobowe – w wysokości 2,45% podstawy wymiaru).

WAŻNE
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika będzie wówczas przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT osiągany u polskiego pracodawcy z tytułu pozostawania w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 ustawy systemowej).

Wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Ubezpieczenie

Łącznie

Część składki finansowana przez pracownika

Część składki finansowana przez pracodawcę

Emerytalne

19,52%

 

9,76%

 

9,76%

 

Rentowe

8%

 

1,5%

 

6,5%

 

Chorobowe

 

2,45%

 

 

2,45%

 

 

Wypadkowe

 

 

 1,67%

 

Składki ZUS za pracowników młodocianych


W przypadku młodocianego w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy, podstawę naliczenia składek ZUS stanowi wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Stosunek procentowy, o którym mowa, wynosi nie mniej niż: 5% - w pierwszym roku nauki, 6% - w drugim roku nauki, 7% - w trzecim roku nauki. Natomiast jeśli młodociany odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, minimalne ustawowe wynagrodzenie nie może być  niższe niż 4% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak korzystać z kalkulatora


W celu obliczenia składek na ZUS od zatrudnionych pracowników, wpisz w odpowiednich rubrykach kalkulatora wysokość przychodów tych osób ze stosunku pracy (Podstawa wymiaru składki). Kalkulator wyliczy wysokość tych składek m.in. w rozbiciu na składki z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, a także w podziale na części finansowaną przez pracownika oraz płatnika.

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Słowa kluczowe:
ZUS
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel