Nowy plik JPK_VAT

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Czy w nowym w nowym pliku JPK_VAT wykazywać wszystkie faktury wystawione do sprzedaży udokumentowanej paragonem

Pytanie:  Rozliczam aptekę, prowadzę ewidencję w KPiR. Całośc sprzedaży jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Apteka wystawia do paragonów faktury dla dwóch grup nabywców: dla firm z NIP i  dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej- (faktury są potrzebne do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej (leki). Obecnie faktury dla firm ewidencjonuję oddzielnie, i oddzielnie raport fiskalny miesięczny pomniejszony o te faktury. Faktur do paragonów dla osób prywatnych nie księgujemy. Czy od 1 października w JPK_VAT należy wykazywać obydwie grupy faktur, czy tylko te z NIP?

Czytaj więcej »

Nowy JPK_VAT: Czy potrzebne dodatkowe oznaczenia na fakturach od 1 października 2020 r.

Pytanie:  Czy na fakturach zakupu i sprzedaży trzeba będzie umieszczać jakieś kody, aby od 1 październiku prawidłowo wysłać JPK_VAT? Czy jeżeli płacimy dobrowolnie wszystkie faktury podzieloną płatnością, to możemy nadal tak robić od 1 października i  czy trzeba to jakoś zaznaczać?

Czytaj więcej »

Ujmowanie sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kas rejestrujących w nowym pliku JPK_VAT

Pytanie:  Spółka prowadzi sprzedaż hurtową dla swoich partnerów handlowych oraz sprzedaż detaliczną dla klientów końcowych (osób fizycznych), która jest rejestrowana za pomocą kasy rejestrującej. W nowym JPK_VAT będzie konieczność oznaczania dokumentów (typ dokumentu) dotyczących sprzedaży z kas rejestrujących symbolami „RO”. Obecnie  taka sprzedaż rejestrowana jest automatycznie na drukarce fiskalnej po dodaniu i zaksięgowaniu dokumentu w systemie. Każda taka sprzedaż jest księgowana i ujmowana w pliku JPK osobno – nie są księgowane raporty zbiorcze z kasy rejestrującej. Czy prawidłowe będzie oznaczenie każdej takiej transakcji jako „RO”? Czy może wystarczy wykazywać sprzedaż zbiorczo? Jeśli tak, to co w przypadku posiadania kilku kas rejestrujących?

Czytaj więcej »

Konsekwencje błędnego wskazywania nabywcy w ewidencji VAT oraz pliku JPK_VAT

Pytanie:  Spółka zajmuje się dostawą wody i odbiorem odpadów dla gminy i jej jednostek organizacyjnych. System księgowy (po centralizacji rozliczeń VAT w JST) do rejestru sprzedaży i JPK nadal zaciągał sprzedawcę, a nie nabywcę. Czy z tego powodu należy sporządzić korekty JPK? Jakie sankcje grożą za brak korekty? 

Czytaj więcej »

Kto będzie odpowiadał za błędy w nowych plikach JPK_VAT

Pytanie:  Od 1 października trzeba będzie wprowadzać kody towarowe. Czy to obowiązuje do każdego rodzaju towaru i usług? Dostaję faktury sprzedażowe od klientów w wersji papierowej, nie każdy wygenerowany plik z modułu sprzedażowego klienta da się zaimportować do programu, którego używam, aby było to widoczne w plikach JPK_VAT. Jak ten problem rozwiązać? Kto będzie odpowiadał za błędy w plikach - podatnik czy księgowa?

Czytaj więcej »

Nowość

Od października wszyscy podatnicy złożą nowy JPK_VAT

Od października wszyscy podatnicy złożą nowy JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT, obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną. Zmieniony plik będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Tarcza 4.0 przesunęła termin wejścia w życie nowego JK_VAT na październik.

Czytaj więcej »
wiper-pixel