PIT-11

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Do 31 stycznia trzeba przekazać fiskusowi PIT-11 oraz inne informacje i deklaracje rozliczeniowe za 2019 rok

Do 31 stycznia trzeba przekazać fiskusowi PIT-11 oraz inne informacje i deklaracje rozliczeniowe za 2019 rok

Wraz z końcem stycznia 2020 roku upływa termin do złożenia przez płatników informacji oraz deklaracji  rozliczeniowych m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok. Poniżej przypominamy podstawowe zasady ich przekazywania oraz oznaczenia obowiązujących w tym zakresie formularzy.       

Czytaj więcej »

Kiedy nie wystawiasz zerowego PIT-11

pracownicy

Płatnicy nie mają obowiązku sporządzania PIT-11 dla osób, którym w danym roku nie postawili do dyspozycji żadnego przychodu. Samo pozostawanie podatnika w zatrudnieniu (np. w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego) nie stanowi wystarczającej przesłanki do sporządzenia PIT-11.

Czytaj więcej »

PIT-11 za 2019 rok do skarbówki wysyłasz wyłącznie elektronicznie

PIT-11 za 2019 rok do skarbówki wysyłasz wyłącznie elektronicznie

Do końca stycznia 2020 roku jest czas na wysłanie informacji PIT-11 za ubiegły rok. PIT-11 trzeba  wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z najnowszej wersji formularza, czyli 25. Sprawdź, jak wysłać informację.

Czytaj więcej »

Rozliczenie ulgi dla młodych w PIT-11 za 2019 rok

Rozliczenie ulgi dla młodych w PIT-11 za 2019 rok

Ministerstwo Finansów poinformowało o sposobie sporządzenia informacji PIT-11 (25), w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych (tj. osób do 26. roku życia) za 2019 roku. Z instrukcji wynika, jak wypełnić poszczególne rubryki formularza, a jej treść poparto praktycznymi przykładami.  

Czytaj więcej »

Do 31 stycznia PIT-11 za  ubiegły rok tylko w najnowszej wersji

Do 31 stycznia PIT-11 za  ubiegły rok tylko w najnowszej wersji

Ministerstwo Finansów opublikowało ważny dla płatników komunikat w sprawie przesyłania drogą elektroniczną informacji PIT-11 za 2019 rok.

Czytaj więcej »

Porada

Jak w PIT-11 wykazać umowę o przeniesienie praw autorskich

Pytanie:  Prowadzę działalność gospodarczą, 2019 w roku podpisałem umowę o dzieło z wykonawcą - realizacja dzieła w postaci programu komputerowego, częścią tej umowy było przeniesienie praw autorskich. Aplikacja była dedykowanym rozwiązaniem programistycznym zrealizowanym zgodnie ze specyfikacją techniczną. Czy w takim przypadku mogę zastosować 50% koszty uzyskania przychodu? Do końca stycznia powinienem wystawić wykonawcy PIT-11, czy w związku z tym powinienem wykazać przychody i koszty w pozycjach 62 i 63 formularza PIT-11(25)?

Czytaj więcej »

PIT-11 wysłany bez nadruku z imieniem i nazwiskiem

Pytanie:  Moje pytanie dotyczy wysłanych PIT-11 za  pracowników i zleceniobiorców. Wysłałam je bez nadruku z imieniem i nazwiskiem. Czy powinnam wysłać powtórnie z brakującym nadrukiem?

Czytaj więcej »

Jak w PIT-11 ująć wypłacone zasiłki

Pytanie:  Jesteśmy zakładem pracy zatrudniającym ponad 50 osób, w związku z tym jesteśmy płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Od 2020 obowiązuje nowy wzór PIT-11 (25). Czy wystawiając PIT-11 pracownikowi - kwotę zasiłku chorobowego, macierzyńskiego wypłaconego przez zakład pracy w 2019 rok należy ująć w należnościach ze stosunku pracy, czy w innych źródłach ?

Czytaj więcej »

Jak wypełnić PIT-11 dla pracownika korzystającego z ulgi dla młodych

Pytanie:  23 latek zatrudniony od 1 kwietnia 2019  r. złożył oświadczenie 10 sierpnia 2019 r. Wynagrodzenie za lipiec 2019 r. otrzymał 8 sierpnia 2019 r. Jak prawidłowo powinien wyglądać jego PIT-11 (jaką wartość kosztów uzyskania wykazać w PIT oraz w jakich pozycjach wykazać składkę zdrowotną oraz składkę na ubezpieczenie społeczne? Nadmieniam, że mieszka w tej samej miejscowości co siedziba firmy.

Czytaj więcej »

Problem z adresem zamieszkania w PIT-11 za 2019 rok

Pytanie:  Pracownik na początku 2020 roku zmienił dane adresowe. Według złożonego oświadczenia nie ma on stałego adresu zameldowania ani adresu zamieszkania. Jedyne co podaje, to adres do korespondencji. Co mam wpisać w PIT-11 za 2019 rok - adres pod jakim zamieszkiwał w 2019 roku, czy zostawić pustą rubrykę z adresem? Pracownik twierdzi pracownik, że nie posiada ani adresu zameldowania, ani zamieszkania. Jakie koszty uzyskania przychodu stosować do tego pracownika w 2020 roku? Czy brać pod uwagę adres do korespondencji, czy stosować podstawowe koszty?

Czytaj więcej »

Deklaracja i formularz

PIT-11 (26) - aktualny wzór do rozliczeń

PIT-11 (26) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie, możesz go wysłać za pośrednictwem strony https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/.

Czytaj więcej »
wiper-pixel