Zmiany w VAT: zwolnienie podmiotowe z VAT, faktury

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Sprawdź, jakie zmiany w VAT wchodzą od 1 września 2019 r., 1 stycznia i 1 kwietnia 2020 r.

zmiany w vat

W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił (i skierował do Senatu) ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Część zmian wejdzie w życie 1 września 2019 r., inne dopiero 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r. Dodatkowo przepisy wchodzące w życie 1 kwietnia 2020 r. większość podatników będzie stosować dopiero od 1 lipca 2020 r.

Czytaj więcej »

Video NEWS: Nowe zasady rozliczania VAT od handlu unijnego

1 nowe zasady opodatkowania

Resort finansów przygotował projekt ustawy wprowadzającej w życie unijne regulacje w zakresie opodatkowania VAT w handlu pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Nowe przepisy wejdą w życie wraz z początkiem 2020 roku.

Czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o VAT – mamy praktyczne zestawienie

zmiany w vat

W tabeli zebraliśmy najważniejsze zmiany, jakie zakłada nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Poznaj nowe przepisy w VAT, aby prowadzić bezbłędne rozliczenia.

Czytaj więcej »

Zmiany w VAT: zwolnienie podmiotowe i obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego

zwolnienie z vat

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in.: wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez dodatkowe grupy podatników oraz obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej. Sprawdźmy, co w praktyce oznaczają te przepisy.

Czytaj więcej »

VAT 2020: Ważne zmiany dotyczące wystawiania faktur

Od przyszłego roku ważne zmiany dotyczące wystawiania faktur

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje m.in. istotną zmianę dotyczącą wszystkich podatników ewidencjonujących sprzedaż z wykorzystaniem kasy rejestrującej. Nowe przepisy istotnie ograniczają możliwość wystawiania faktur na rzecz podatników VAT, dotyczących transakcji pierwotnie udokumentowanych paragonem fiskalnym. Przepisy te weszły w życie od 1 stycznia 2020 r., a niestosowanie się do nich będzie obwarowane surowymi sankcjami.

Czytaj więcej »

Porada video

Dokument do pobrania

Zmiany w VAT 2020

Nowy obraz mapy bitowej

Sięgnij po przewodnik zmian w VAT, sprawdź, co nowego czeka Cię w rozliczeniach od 1 stycznia 2020 r. Przygotuj się na zmiany, jakie wejdą w życie w kwietniu i lipcu 2020 roku.

Czytaj więcej »

Porada

Faktury dokumentujące sprzedaż udokumentowaną paragonem bez NIP

Pytanie:  Prowadzę działalność handlową. W styczniu weszły przepisy odnośnie paragonów z NIP nabywcy. Mamy problem, bo kasy są stare i nie mają możliwości wystawiania paragonu z NIP. Co zrobić, jeżeli przychodzi do nas osoba nieprowadząca działalności gospodarczej i prosi o fakturę z NIP swoim bądź dziecka (faktura potrzebna jest do alimentów do sądu bądź do fundacji gdzie osoba ma subkonto). Czy możemy wystawić fakturę takiej osobie? W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są zobowiązani do rejestrowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących. Czy w tym przypadku możemy wystawić fakturę i później ewidencjować taką fakturę w ewidencji sprzedaży?

Czytaj więcej »

Fakturę na rzecz podatnika VAT tylko, jeżeli paragon potwierdzający sprzedaż zawiera NIP

Pytanie:  Spółka cywilna posiada stary typ kasy fiskalnej (nie on line). Dotychczas rejestrowaliśmy całą sprzedaż w kasie fiskalnej, łącznie ze sprzedażą na fakturę VAT. Czy w myśl obecnie obowiązujących przepisów nadal możemy wystawiać paragony w kasie fiskalnej do faktur  VAT.

Czytaj więcej »

Paragony z NIP nabywcy jako faktury

Pytanie:  Czy do paragonu z numerem NIP traktowanego jako faktura uproszczona do kwoty 450 zł można wystawić fakturę VAT pełną? Czy do kilku paragonów z NIP można wystawić fakturę zbiorczą na koniec miesiąca? Jak wykazać paragonem z NIP w JPK?

Czytaj więcej »

Kto nie może korzystać z kwartalnego rozliczenia VAT od 2020 roku

Pytanie:  Prowadzę działalność gospodarczą od 2014 roku. Jestem podatnikiem VAT, rozliczam się na zasadach ogólnych, deklaracje VAT-7 składam kwartalnie, stosując jednocześnie metodę kasową. Od 2020 roku chcę poszerzyć działalność o handel hurtowy. Świadczę głównie usługi elektryczne, zawarte w załączniku nr 15. Czy to oznacza, że nie będą mógł się rozliczać kwartalnie? 

Czytaj więcej »

Kiedy można skorzystać z ulgi na kasę online

Pytanie:  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie mechaniki samochodowej. Sprzedaż ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej. W listopadzie zakupiono kasę online, gdyż poprzednia nie nadawała się do użytku. Od listopada sprzedaż dokumentowana jest na nowej kasie. Czy przysługuje mi ulga z tytułu zakupu kasy online? Zakup dokonano przed obowiązującym terminem. Przy zakupie poprzedniej kasy korzystałam już z ulgi na zakup kasy

Czytaj więcej »

Deklaracja i formularz

ZAW-NR

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Czytaj więcej »
wiper-pixel