Lipiec

Sprawozdania finansowe

W tym roku poraz pierwszy firmy składają e-sprawozdania. Pamiętaj o nowych obowiązkach.

PPK

Poznaj obowiązki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowym (PPK).

wiper-pixel