Inwentaryzacja

Filtruj po typie dokumentu:

Artykuł

Inwentaryzacja 2020. Porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją - wskazówki eksperta

Inwentaryzacja 2020. Porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją

Inwentaryzacja tą metodą polega na porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Chodzi tu przede wszystkim o urealnienie sald wykazywanych w księgach rachunkowych oraz wyeliminowanie sald nieistniejących w praktyce. Skorzystaj ze wskazówek eksperta, aby bez kłopotów przeprowadzić inwentaryzację tą metodą.

Czytaj więcej »
wiper-pixel