Koronawirus

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Odmowna decyzja dotycząca zwolnienia ze składek ZUS w związku z tarczą antykryzysową – czy możliwa zmiana decyzji

Pytanie:  Złożyłem wniosek dotyczący zaniechania płacenia składek za marzec kwiecień i maj. Deklaracje rozliczeniowe za kwiecień i maj zostały złożone 9 lipca. Z tego powodu otrzymałem decyzję odmowną za te dwa miesiące. Odwołanie do Prezesa ZUS również zostało rozpatrzone negatywnie (rozpatrzone przez jednostkę wojewódzką). W odwołaniu wskazałem na trudności z wysyłką przez program Płatnik i na chorobę osoby wysyłającej deklaracje. Proszę o informację, czy jest szansa uzyskanie pozytywnej decyzji.

Czytaj więcej »

Wniosek o kolejne świadczenie postojowe

Pytanie:  Czy miesięczna przerwa w wykorzystaniu postojowego sprawi, że muszę złożyć nowy RSP-D czy mogę złożyć jako następny wniosek RSP-DK?

Czytaj więcej »

Księgowanie 50% składek zwolnionych z ZUS

Pytanie:  W związku z COVID-19 otrzymaliśmy zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS w wysokości 50%. Jesteśmy firmą, która zatrudnia pracowników w przedziale 1-49. Gdzie zaksięgować 50% składek zwolnionych?

Czytaj więcej »

Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorcy opłacającego wyłącznie składkę zdrowotną

Pytanie:  Czy osoba płacąca składkę zdrowotna może ubogać się o zawieszenie z powodu COVID-19, jeśli jej działalność w tym okresie była zamknięta i nie przynosiła dochodu?

Czytaj więcej »

Wniosek o kolejne świadczenie postojowe

Pytanie:  W marcu złożyłam wniosek do ZUS o świadczenie postojowe, gdyż spełniałam kryteria: mój przychód spadł o 20% w porównaniu z poprzednim miesiącem, przychód nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia. Czy mogę złożyć kolejny wniosek, jeżeli mój przychód w kwietniu nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia, jednak pierwsze kryterium nie zostało spełnione?

Czytaj więcej »

Nowość

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – czy przysługuje w przypadku pracy zdalnej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przy pracy zdalnej. Przysługuje?

Od 9 listopada br. rodzice znowu mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Pojawia się pytania, czy zasiłek ten przysługuje gdy rodzice pracują zdalnie.

Czytaj więcej »

Kwarantanna dziecka – dowiedz się, czy rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy

Kwarantanna dziecka. Czy zasiłek opiekuńczy dla rodziców?

Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców dziecka, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Jest to możliwe po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jakich.

Czytaj więcej »

ZUS wyjaśnia, jak stosować nowe przepisy dotyczące przeliczania podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa

ZUS wyjaśnia, jak stosować nowe przepisy dotyczące przeliczania podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa

Zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19. Zmiany przepisów obowiązują od 9 października 2020 r. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swojej stronie internetowej wyjaśnienia na temat stosowania nowych regulacji. 

Czytaj więcej »

Pracownicy, którym zmieniono wielkość etatu z powodu COVID-19, mogą liczyć na wyrównanie zasiłków

Wyrównanie zasiłków w związku z obniżeniem etatu

Od 9 października 2020 r. obowiązuje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Na jej mocy pracownicy, którym obniżono wymiar czasu pracy w czasie epidemii i którzy mieli ustalane zasiłki od wynagrodzenia, po zmianie etatu, będą mogli wnioskować o przeliczenie podstawy i wyrównanie świadczenia, np. zasiłku macierzyńskiego, chorobowego czy opiekuńczego. Sprawdź więcej.

Czytaj więcej »

Skorzystałeś z Tarczy Antykryzysowej? Przygotuj się na kontrolę

kontrole podatkowe w firmie

Kryzys związany z rozprzestrzenianiem się COVID-19 mocno uderzył w polskie firmy. W tej sytuacji rząd wprowadził specjalne regulacje prawne, które miały im pomóc w przezwyciężeniu negatywnych skutków pandemii. Wprawdzie pomoc była powszechna, ale beneficjenci świadczeń muszą liczyć się z tym, że zasadność jej przyznania będzie skrupulatnie sprawdzana.

Czytaj więcej »

Dokument do pobrania

Tarcza antykryzysowa 2.0 i 3.0. Praktyczny przewodnik, jak skorzystać ze wsparcia przewidzianego w rozszerzonej wersji tarczy antykryzysowej

okładka

Większa dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego, czy zwolnienie z 50% składek w przypadku płatników zatrudniających do 49 ubezpieczonych – takie rozwiązania wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0. Obowiązują już także zmiany wprowadzone tarczą antykryzysową 3.0.

Czytaj więcej »

Wzór

RDZ - Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec–maj 2020 r. (zwolnienie z opłacenia 50% należności dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób)

W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem jest 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Czytaj więcej »

RDU - instrukcja wypełniania wniosku

Zobacz, jak krok po kroku wypełnić RDU - wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej »

RDU - o czym pamiętać, wypełniając wniosek

Sprawdź, jak wypełnić wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU)

Czytaj więcej »
wiper-pixel