Koronawirus

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19 wydłużony do 12 lipca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19 wydłużony do 12 lipca

Obowiązują już rozporządzenia w sprawie wydłużenia zasiłku opiekuńczego do 12 lipca 2020 r. Świadczenie to nadal będzie przysługiwać m.in. w razie niemożności zapewnienia opieki nad dzieckiem przez żłobek, klub dziecięcy czy przedszkole z powodu COVID-19.

Czytaj więcej »

Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej tylko elektronicznie

Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej tylko elektronicznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieścił na swojej stronie internetowej informację o tym, jak obecnie sposobie należy składać wnioski o wsparcie w związku z epidemią koronawirusa. Sprawdź szczegóły. 

Czytaj więcej »

Zobacz, jak złożyć wniosek o nowy dodatek solidarnościowy do ZUS

Zobacz, jak złożyć wniosek o nowy dodatek solidarnościowy do ZUS

W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie w postaci dodatku solidarnościowego. Dowiedz się, kto może złożyć wniosek o takie wsparcie oraz w jaki sposób powinien to zrobić.

Czytaj więcej »

30 czerwca upływa ostateczny termin na złożenie wniosku do ZUS o zwolnienie z opłacania składek

30 czerwca upływa ostateczny termin na złożenie wniosku do ZUS o zwolnienie z opłacania składek

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne to jedna z najpopularniejszych form wsparcia ujęta w tarczy antykryzysowej. Płatnikom składek po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługiwało nawet trzymiesięczne  zwolnienie z należności wobec ZUS.  To już ostatni moment, aby skorzystać ze zwolnienia.

Czytaj więcej »

Sprawdź, kto będzie mógł otrzymać dodatek solidarnościowy w związku z COVID-19

Sprawdź, kto będzie mógł otrzymać dodatek solidarnościowy w związku z COVID-19

Osoby, które w związku z epidemią koronawirusa straciły pracę, będą mogły ubiegać się o specjalne dodatkowe świadczenie finansowe. Projekt ustawy przewidującej takie świadczenie został skierowany do prac parlamentarnych.

Czytaj więcej »

Porada

Księgowanie 50% składek zwolnionych z ZUS

Pytanie:  W związku z COVID-19 otrzymaliśmy zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS w wysokości 50%. Jesteśmy firmą, która zatrudnia pracowników w przedziale 1-49. Gdzie zaksięgować 50% składek zwolnionych?

Czytaj więcej »

Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorcy opłacającego wyłącznie składkę zdrowotną

Pytanie:  Czy osoba płacąca składkę zdrowotna może ubogać się o zawieszenie z powodu COVID-19, jeśli jej działalność w tym okresie była zamknięta i nie przynosiła dochodu?

Czytaj więcej »

Wniosek o kolejne świadczenie postojowe

Pytanie:  W marcu złożyłam wniosek do ZUS o świadczenie postojowe, gdyż spełniałam kryteria: mój przychód spadł o 20% w porównaniu z poprzednim miesiącem, przychód nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia. Czy mogę złożyć kolejny wniosek, jeżeli mój przychód w kwietniu nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia, jednak pierwsze kryterium nie zostało spełnione?

Czytaj więcej »

Zwolnienie ze składek – pamiętaj o obowiązku przesyłania deklaracji

Pytanie:  Z dniem 1 kwietnia 2020 r.  upłynął termin ulgi na start. Od kwietnia przeszłam na mały ZUS. Złożyłam jednak do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek przez 3 miesiące. Mój przychód z działalności w pierwszym miesiącu (marcu), za który jest składany wniosek, nie przekracza kwoty 15.681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r. Czy za kwiecień powinnam złożyć deklarację ZUS DRA, mimo że nie opłaciłam składek?

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie ze składek ZUS

Pytanie:  Podatnik zatrudnia 2 osoby na umowę zlecenia, zostały one zgłoszone do ubezpieczeń zdrowotnych, od tych osób otrzymano oświadczenie, że są zatrudnione oraz zgłoszone do ubezpieczenia społecznego. Wynagrodzenie, które otrzymują przekracza minimalne wynagrodzenie za pracę 2.600 zł. Czy podatnik może złożyć wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacania składki zdrowotnej za marzec-maj 2020 roku?

Czytaj więcej »

Dokument do pobrania

Tarcza antykryzysowa 2.0 i 3.0. Praktyczny przewodnik, jak skorzystać ze wsparcia przewidzianego w rozszerzonej wersji tarczy antykryzysowej

okładka

Większa dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego, czy zwolnienie z 50% składek w przypadku płatników zatrudniających do 49 ubezpieczonych – takie rozwiązania wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0. Obowiązują już także zmiany wprowadzone tarczą antykryzysową 3.0.

Czytaj więcej »

Wzór

RDZ - Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec–maj 2020 r. (zwolnienie z opłacenia 50% należności dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób)

W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem jest 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Czytaj więcej »

RDU - instrukcja wypełniania wniosku

Zobacz, jak krok po kroku wypełnić RDU - wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej »

RDU - o czym pamiętać, wypełniając wniosek

Sprawdź, jak wypełnić wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU)

Czytaj więcej »
wiper-pixel