Koronawirus

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie tarczy antykryzysowych – co z przychodem

Pytanie:  Czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PUP z racji Covid-19 stanowi przychód, wcześniej wynagrodzenia w KPiR było kosztem.

Czytaj więcej »

Skutki podatkowe umorzenie pożyczki otrzymanej w ramach tarczy antykryzysowej

Pytanie:  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą KPiR +VAT uzyskała w związku z pandemią pożyczkę z urzędu pracy. Za otrzymane pieniądze chce kupić towar oraz laptop za ok. 3.000 zł. Osoba ta będzie starała się o umorzenie tej pożyczki. Co w sytuacji gdy zakupiony towar oraz laptop w maju zaksięguję w koszty firmy, a umorzenie pożyczki nastąpi w sierpniu? Jak prawidłowo to rozliczyć w podatku dochodowym i VAT?

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa: Jak księgować zwrot składek z ZUS

Pytanie:  Jak zaksięgować zwrot składek z ZUS w związku z tarczą antykryzysową (dotyczy banku)?

Czytaj więcej »

Spółka cywilna, odrębne działalności a zwolnienie z ZUS

Pytanie:  Wspólnicy spółki cywilnej KPiR (vatowcy), a oprócz swojej działalności wspólnej mają jeszcze osobne działalności jako osoby fizyczne, każde na swoje nazwisko KPiR bez VAT, czyli spółka cywilna po 50% i każdy swoją działalność dodatkowo osobistą. Ze spółki, która jest płatnikiem VAT jest duża strata - ponad 50.000 zł - zainwestowano w towar, ale każdy osobno ze swoich działalności bez VAT ma przychód ponad 16.000 i dochód ponad 7.000 zł. Pytanie dotyczy tarczy, a dokładniej zwolnienia z płacenia składek ZUS. Wcześniej nie przysługiwało zwolnienie ze składek ZUS, teraz po tarczy 3.0 już tak. Czy należy brać pod uwagę u każdej osoby razem wszystkie dochody, czy jeśli ze spółki maja stratę, ale ze swojej działalności dochód np. 7.500 zł, to sam dochód tylko z tego źródła wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia?

Czytaj więcej »

Więcej czasu na wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych

Pytanie:  Spółka z o.o. ma rok obrotowy równy kalendarzowemu. Do kiedy należy złożyć CIT-8 i sprawozdanie finansowe oraz zatwierdzić to sprawozdanie?

Czytaj więcej »

Nowość

Terminy przeglądów kas rejestrujących w obliczu COVID-19

Terminy przeglądów kas rejestrujących w obliczu COVID-19

W związku z sygnalizowanymi problemami dotyczącymi dokonywania przeglądów kas fiskalnych, w związku z epidemią koronawirusa, resort finansów przypomniał, że podatnicy mogą wnioskować o odroczenie terminu takiego przeglądu. Powinni to zrobić przed upływem tego terminu.

Czytaj więcej »

Terminy sprawozdań i zeznań podatkowych – sprawdź, do kiedy wywiązać się z obowiązków

Terminy sprawozdań i zeznań podatkowych – sprawdź, do kiedy wywiązać się z obowiązków

Zmiany przepisów w tym zakresie zostały ujęte w rożnych ustawach i rozporządzeniach, co księgowym przysporzyło sporo kłopotów. Wyjaśniamy, do kiedy w czasie pandemii należy złożyć sprawozdanie finansowe, a do kiedy zeznanie.

Czytaj więcej »

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa nie wyłączyła obowiązków związanych ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i przekazywaniem przez jednostki sprawozdań finansowych, natomiast wpłynęła m.in. na terminy ich realizacji oraz zakres informacji, które trzeba w nich uwzględnić. Porad, jak wywiązać się ze wspomnianych powinności w tym trudnym dla jednostek okresie, udzieliło Ministerstwo Finansów.

Czytaj więcej »

W sprawozdaniu finansowym za 2019 rok należy odnieść się do epidemii koronawirusa

W sprawozdaniu finansowym za 2019 rok należy odnieść się do epidemii koronawirusa

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla obraz sytuacji majątkowej i finansowej na koniec 2019 roku. Ale ustawa  o rachunkowości, podobnie jak i MSR nakazuje również ująć zdarzenia po dniu bilansowym. Takim zdarzeniem jest koronawirus, bowiem epidemia wpływa na jednostkę i tym samym na jej sprawozdanie finansowe.  

Czytaj więcej »

Ważne dla księgowych: Nowy harmonogram czynności w związku z zamknięciem roku obrotowego 2019

Termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego został przesunięty o trzy miesiące

Termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego został przesunięty o trzy miesiące, a dla jednostek podległych nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o dwa miesiące.

Czytaj więcej »
wiper-pixel