To już pewne. Spółki komandytowe podatnikiem CIT, estoński CIT od 1 stycznia 2021 r.

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Dodano: 29 listopada 2020
Zmiany w podatkach od 2021 r. estoński CIT i opodatkowanie spółek komandytowych CIT.

Sejm przegłosował w sobotę nowelizację ustaw podatkowych, która m.in. wprowadza opodatkowanie CIT dla spółek komandytowych. Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r., z możliwością odroczenia do 1 maja 2021 r. Od przyszłego roku wejdzie też zmiana wprowadzająca estoński CIT. Co jeszcze się zmieni po 31 grudnia br.?

Sejm odrzucił większość poprawek senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Posłowie przyjęli głównie zmiany o charakterze doprecyzowującym i legislacyjnym. Ustawa została już podpisana przez prezydenta. Teraz czeka tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja ta obejmuje spółki komandytowe podatkiem CIT.

Więcej o tych zmianach przeczytasz:

Jakie jeszcze inne zmiany wprowadza nowelizacja

Nowelizacja zakłada też:

  • zmiany w uldze abolicyjnej,
  • zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
  • obowiązek sporządzania strategii podatkowej,
  • wyższy limit przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT.

Czytaj więcej o tych zmianach:

Estoński CIT od 1 stycznia 2021 r.

Druga z ustaw podatkowych przyjęta przez sejm w sobotę to ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza do polskiego prawa tzw. estoński CIT. Podatek zostanie nałożony na przedsiębiorstwo w momencie wypłaty zysku. Oznacza to, że środki, które zostaną w firmie będzie można przeznaczyć na inwestycje, co przełoży się na wzrost gospodarczy.

Czytaj więcej na temat estońskiego CIT:

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat związana z wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Redaktor prowadząca Portalu Finansowo-Księgowego oraz "Orzecznictwa Podatkowego".
wiper-pixel