Rząd ogranicza ulgę abolicyjną. Jakie będą skutki tej zmiany od 2021 r.

Ewa Guerri

Autor: Ewa Guerri

Dodano: 16 października 2020
Rząd ogranicza ulgę abolicyjną. Jakie będą skutki tej zmiany od 2021 r.

Resort finansów przygotował projekt zmian w PIT i CIT. Znalazły się w nim m.in. modyfikacje dotyczące ulgi abolicyjnej. Czy Polacy pracujący za granicą zapłacą wyższe podatki? Co dalej z ulgą abolicyjną?

Osoby pracujące za granicą, będące rezydentami podatkowymi w Polsce, muszą rozliczać podatek PIT w Polsce. Aby uniknąć sytuacji, że dwa kraje (czyli kraj wykonywania pracy oraz Polska) opodatkują ten sam dochód, umowy międzynarodowe przewidują dwie metody unikaniu podwójnego opodatkowania. Są to metoda wyłączenia z progresją oraz metoda kredytu podatkowego. Każdy kraj, z którym Polska zawarła stosowne porozumienie, wymaga stosowania jednej z dwóch metod.

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją jest matematycznie korzystniejsza dla podatnika niż metoda kredytu podatkowego. Powoduje to nierówność między podatnikami. Zarabiając dokładnie tyle samo, jeden z nich musiał zapłacić fiskusowi wyższą kwotę podatku, ponieważ umowa z krajem, w którym uzyskał dochód, przewidywała kredyt podatkowy.

Kto korzysta z ulgi abolicyjnej

Aby zlikwidować tę nierówność, w 2008 roku wprowadzono ulgę abolicyjną. Stosowali ją podatnicy zarabiający w kraju z metodą kredytową, dzięki czemu ich podatek wynosił finalnie dokładnie tyle, ile zapłaciliby, zarabiając w kraju z metodą wyłączenia z progresją. W konstrukcji ulgi abolicyjnej nie było jak dotąd żadnego limitu wysokości przychodów. Stosowano ją do wypłat uzyskiwanych za granicą z:

  • pracy najemnej,
  • działalności wykonywanej osobiście,
  • praw majątkowych oraz
  • pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wkrótce zostanie to zmienione.

Jak zmieni się ulga abolicyjna od 2021 roku

Rząd zapowiedział ograniczenie ulgi abolicyjnej do kwoty 1.360 zł.

Oznacza to, że podatnik będzie zobowiązany do zapłaty wyższego podatku, jeżeli uzyska za granicą dochód w wysokości większej niż 8 tys. zł.

Już na pierwszy rzut oka widać, że to kwota bardzo niska, i będzie przekraczana często już w pierwszym miesiącu pracy. W praktyce plany rządu to po prostu likwidacja ulgi abolicyjnej, czyli powrót do niesprawiedliwego i nieuzasadnionego różnicowania podatników. 

Zmiany te dotkną polskich rezydentów podatkowych wykonujących pracę w krajach „kredytowych”, m. in. W Wielkiej Brytanii, Austrii, Irlandii, Belgii czy USA.

Ci, którzy pracują w kraju z „korzystniejsza metodą”, zarobią więcej. Polacy pracujący w USA czy w UK, czyli krajach z „niekorzystną metodą”, będą musieli opodatkować dochody z zagranicy w Polsce, a brak ulgi abolicyjnej spowoduje wyższe podatki oraz większe obowiązki administracyjne.

Skutki zmian w praktyce

Konsekwencją zmian może być chęć zmiany rezydencji podatkowej tych osób i opuszczenie przez nich kraju. Będzie to próba uwolnienia się przez nich od nowych obciążeń. Przy czym należy zwrócić uwagę, iż w takiej sytuacji zostaną mogą podlegać oni pod tzw. Exit tax. Pracodawcy liczyć się muszą z wnioskami pracowników o renegocjacje wynagrodzeń, żeby „wyjść na swoje”, gdy niekorzystne przepisy wejdą w życie.

Ograniczenie ulgi należy ocenić negatywnie. Prowadzi ono do różnego traktowania polskich rezydentów wykonujących tożsamą pracę za granicą, co w konsekwencji może przyczynić się do odpływu kapitału ludzkiego z Polski.

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ewa Guerri

Autor: Ewa Guerri

[email protected] Autorka jest licencjonowanym doradcą podatkowym, numer wpisu 13011, członkiem zespołu doradztwa podatkowego Accreo Sp. z o.o. Wraz z zespołem ekspertów wspieramy przedsiębiorstwa w ich bieżącej działalności w zakresie wszystkich rodzajów podatków, przeprowadzamy przeglądy podatkowe, proponujemy rozwiązania optymalizacyjne oraz wskazujemy ewentualne ryzyka. Specjalizujemy się w przekształceniach i restrukturyzacjach biznesowych oraz międzynarodowej mobilności pracowników (zatrudnianie obcokrajowców i delegowanie pracowników, w aspektach podatkowych i ubezpieczeniowych).
wiper-pixel