Obowiązkowy split payment już obowiązuje – sprawdź, co musisz wiedzieć

Autor: Łukasz Matusiakiewicz

Dodano: 4 listopada 2019
wniosek o postojowe

Nowelizacja  ustawy o VAT doprowadziła do zastąpienia między innymi rozliczeń VAT dokonywanych na podstawie mechanizm odwrotnego obciążenia – obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności.

Mechanizm split payment funkcjonuje w Polsce, ale tylko jako dobrowolna metoda regulowania płatności, już od lipca 2018 r. Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności było zaś możliwe wskutek decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z 18 lutego 2019 r. upoważniająca Polskę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Od 1 listopada br. obowiązkowy split payment ma jednak zastosowanie tylko w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które dotychczas są ujęte w załącznikach nr 11, 13 i 14 (choć dojdzie tu jeszcze kilka grup towarów – w sumie 150 pozycji). Tym samym obligatoryjna podzielona płatność obejmie np.: usługi budowlane, wyroby stalowe, złom, komputery, telefony, ale i dodatkowo m.in. węgiel, części samochodowe, części do motocykli czy opony.

 

Stosowanie podzielonej płatności w VAT

Zgodnie z dodawanym art. 108a ust. 1a ustawy o VAT przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z  6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Tym samym obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności zostały objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Natomiast transakcje opiewające na kwoty poniżej 15.000 zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach. Jest więc to wartość zbieżna z limitem, po przekroczeniu którego przedsiębiorca obowiązany jest do dokonania płatności za daną transakcję za pośrednictwem rachunku bankowego.

Nadal w odniesieniu do obligatoryjnego split payment – zapłata wartości netto dokonywana jest na rachunek rozliczeniowy w banku (albo rachunek imienny w SKOK) bądź jest rozliczana w inny sposób.

Faktura z oznaczeniem

W konsekwencji obowiązkowego split payment wprowadzono wymóg zamieszczania na fakturze specjalnego oznaczenia specjalnego oznaczenia w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności” (dodawany art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT). Brak tego oznaczenia grozi dodatkowym zobowiązaniem podatkowym (sankcja VAT w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze).

Przewidziano też dodatkowe zobowiązanie podatkowe dla nabywcy, który pomimo ciążącego obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie split payment – uregulowałby należność w inny sposób. Sankcja także w tym wypadku wynosi 30% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.

Nowelizacja weszła w życie 1 listopada 2019 r.

Sprawdź też:

Łukasz Matusiakiewicz

ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. 1751).

Autor: Łukasz Matusiakiewicz

radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym
wiper-pixel