PIP sprawdza, czy przedsiębiorcy zapewniają pracownikom bezpieczeństwo w związku z COVID-19

Dodano: 10 sierpnia 2020
PIP sprawdza, czy przedsiębiorcy zapewniają pracownikom bezpieczeństwo w związku z COVID-19

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny zwróciło uwagę na konieczność przestrzegania w przedsiębiorstwach zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Sprawdzaniem, czy pracodawcy wywiązują się z tego obowiązku, zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg stwierdziła, że mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, większość przedsiębiorców potrafiło w tym czasie zapewnić swoim pracownikom odpowiednie i przede wszystkim bezpieczne warunki do pracy. Jednak zagrożenie jest wciąż realne i już teraz należy przygotować się do nadejścia drugiej fali zachorowań.

Minister podkreśliła też, że choć pracodawcy włożyli ogromny wysiłek w zapewnienie ochrony swoim pracownikom w czasie pandemii, MRPiPS nadal otrzymuje sygnały o tym, że nie w każdym miejscu pracy przestrzegane są podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Państwowa Inspekcja Pracy już teraz prowadzi w tej sprawie wzmożone i szczegółowe kontrole w firmach. Sprawdzane jest przede wszystkim to, czy pracownicy mają zapewnione odpowiednie i bezpieczne warunki pracy oraz to, czy wprowadzono działania ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa, a także, czy przeprowadzone zostały szkolenia bhp.

 

 

Firmy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom warunki pozwalające na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i niezagrażający zdrowiu.  Zdrowie i życie pracowników jest bowiem priorytetem. Jednocześnie pani minister przypomniała o przestrzeganiu w przedsiębiorstwach podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.: stosowanie osłony ust i nosa, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich, a także bezpiecznej odległości między pracownikami.

Źródło:

www.gov.pl

wiper-pixel