PIP skontroluje przestrzeganie obostrzeń w związku z COVID-19

Dodano: 17 sierpnia 2020
PIP skontroluje przestrzeganie obostrzeń w związku z COVID-19

Główny Inspektor Pracy poinformował o decyzjach podjętych w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej w niektórych regionach kraju. Tam firmy mogą spodziewać się kontroli. 

Z informacji Głównego Inspektora Pracy wynika, że choć kwestie reżimu sanitarnego w zakładach pracy pozostają pod ścisłym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  PIP włącza się w prowadzenie kontroli punktowych, w utrzymanie reżimu sanitarnego w zakładach pracy w trosce o życie i zdrowie każdej osoby pracującej.

Planowane kontrole w firmach

W 19 powiatach, w których minister zdrowia przywrócił ostatnio obostrzenia sanitarne, inspektorzy pracy przeprowadzą po 10 kontroli ze szczególnym uwzględnieniem, czy przedsiębiorcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach oraz czy zastosowali odpowiednie środki profilaktyczne zapewniające zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

O stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa i reżimu sanitarnego inspektorzy pracy będą informować właściwe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Wyniki dotychczasowych kontroli

Główny Inspektor Pracy poinformował również, że od 15 marca do 31 lipca br. PIP przeprowadziła ponad 10 tys. kontroli u pracodawców i przedsiębiorców różnych branż z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem. Stwierdzone uchybienia w tym zakresie dotyczyły głównie braku aktualizacji oceny ryzyka. Inspektorzy pracy wydali w sumie ponad 33 tys. decyzji oraz 32,5 tys. wniosków w wystąpieniach. 1091 decyzji dotyczyło wstrzymania prac a 765 wypłaty wynagrodzeń na kwotę 16,2 mln zł. Blisko 2 tys. osób zostało ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 2,4 mln zł.

Źródło:

www.pip.gov.pl

wiper-pixel