Nowe zasady przekazywania PIT-11 za 2018 rok

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Dodano: 11 grudnia 2018
PIT 2019

Nowelizacja ustawy o PIT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. zakłada, że wszyscy płatnicy, bez względu na wielkość, będą musieli przekazywać urzędom skarbowym informacje PIT-11. Skróci się też termin na wywiązanie się z tego obowiązku.

Jak jest teraz

Obecnie płatnicy  (z wyjątkiem biur rachunkowych) rozliczający nie więcej niż 5 podatników, PIT-11 mają prawo przekazywać do właściwego urzędu skarbowego w tradycyjnej formie papierowej.

Z ułatwieniem tym wiąże się jednak niedogodność w postaci krótszego terminu  do wywiązania się ze wspomnianego obowiązku, który ustawodawca określił na 31 stycznia roku następującego po  roku podatkowym, za który sporządzana jest wspomniana informacja.

Natomiast w przypadku formularzy przesyłanych drogą elektroniczną, płatnicy mają więcej czasu, bo do końca lutego. Ten sam dłuższy termin obowiązuje pracodawców rozliczających więcej niż 5 podatników (a także biura rachunkowe niezależnie od ilości rozliczanych osób), z tym, że nie mają oni możliwości wyboru odnośnie do formy składania PIT-11 i wszystkie tego rodzaju informacje muszą przekazywać do urzędów skarbowych drogą elektroniczną. Koniec lutego następnego roku to także termin, którego płatnik musi dochować przy przekazaniu PIT-11 podatnikowi i to niezależnie od liczby rozliczanych pracowników, zleceniobiorców itp. (art. 39 ust. 1i art. 45 ba ustawy o PIT).

Jak będzie po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Począwszy od przyszłego roku zasady przekazywania informacji PIT-11 mają się jednak zmienić. Będzie to konsekwencją wejścia w życie ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Nowelizacja ustawy o PIT przewiduje ujednolicenie tych zasad w stosunku do wszystkich grup płatników, a więc niezależnie od liczby rozliczanych przez nich osób. Po zmianach nie będzie już możliwości składania tego rodzaju informacji w urzędach skarbowych w postaci tradycyjnych druków papierowych. Zatem również mniejsze podmioty będą musiały wysyłać je fiskusowi drogą elektroniczną.

Wspomniane zmiany dotkną także większe firmy, czyli płatników rozliczających więcej niż 5 podatników. Takie podmioty, już od dłuższego czasu zobligowane  do przekazywania urzędom skarbowym informacji  PIT-11 przez Internet, przestaną być uprzywilejowane pod kątem terminu do dokonania tych czynności. Podobnie jak płatnicy, o których była mowa wcześniej, będą oni bowiem musieli wywiązywać się z tego obowiązku w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym (a nie jak to było w ich przypadku do tej pory – do końca lutego). To samo dotyczy m.in. PIT-8C, PIT-11A, PIT-40A i PIT-R, 

Począwszy od 2019 roku wszyscy płatnicy, bez względu na wielkość, będą musieli przekazywać urzędom skarbowym informacje PIT-11 jedynie drogą elektroniczną – w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

 

Zmiany mają związek z wprowadzeniem nowej usługi, polegającej na wypełnianiu zeznań podatkowych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Urzędnicy sporządzą PIT-37 i PIT-38 za niego, bazując m.in. na  informacjach otrzymanych od płatników, w tym PIT-11.

Więcej na ten temat czytaj w tekście:

Następnie zeznania te (za 2018 rok) zostaną udostępnione podatnikom od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. Akceptacja takiego zeznania przez podatnika będzie równoznaczna z jego złożeniem. Ponieważ przed jego sporządzeniem przez KAS dane z informacji złożonych przez płatników muszą zostać wprowadzone do systemów informatycznych, zweryfikowane pod względem ich poprawności oraz zatwierdzone, konieczne stało się skrócenie terminów przesyłania ww. informacji PIT-11 przez płatników. Dzięki temu podatnicy szybciej będą mogli otrzymać wynikające z tych zeznań nadpłaty podatku.  

Nowe zasady składania formularzy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku bieżącego roku. Oznacza to, że będą one obowiązywać płatników już przy składaniu informacji PIT-11 za 2018 rok.

 

Informacje dla podatników bez zmian

Nie zmienią się natomiast sposób oraz termin przekazywania PIT-11 podatnikom. Tak jak dotychczas, płatnicy będą mieli na to czas do 28 lutego 2019 r. – w odniesieniu do informacji za 2018 rok. Mogą to zrobić zarówno doręczając druk osobiście, jak i wysyłając tę informację np. za pośrednictwem poczty bądź drogą elektroniczną.

Czytaj więcej o nowych przepisach:

Podstawa prawna: 
  • art. 1 pkt 14 i 18, art. 8 pkt 1, art. 11 ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126).
Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Prawnik z doświadczeniem w administracji skarbowej, dziennikarz. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Master of Business Administration. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w czołowych polskich wydawnictwach.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel