Twój e-PIT wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. Ustawa już podpisana przez prezydenta

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Dodano: 8 listopada 2018
6700ac58102aaa5750655d9fc992673793b7265c-medium

Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla podatników. Z wypełnionym zeznaniem będzie można  zapoznać się na Portalu Podatkowym od 15 lutego. Podatnik  sam zdecyduje, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie do urzędu skarbowego.

Takie zmiany zakłada nowelizacja ustaw podatkowych, która została 6 listopada 2018 r. podpisana przez prezydenta i teraz czeka na publikację w Dzienniku Ustawa.

Jak jest teraz?

Zeznania podatkowe (PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L i PIT-28) można złożyć w formie:

a)      papierowej,

b)      elektronicznej za pośrednictwem systemu e-Deklaracje,

c)      elektronicznie PFR (PIT-37, PIT-38).

Od marca 2017 roku podatnicy mogą korzystać z nowej usługi:

a)      sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ (ograniczona możliwość wprowadzenia przez podatnika informacji o odliczeniach i ulgach  z jakich podatnik chce skorzystać),

b)      złożenia oświadczenia PIT-OP o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej OPP (oświadczenie mogą złożyć wyłącznie podatnicy uzyskujący dochody z organów emerytalnych).

Jak będzie po zmianach?

KAS wypełni dla podatników PIT zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego) i przede wszystkim danych znajdujących się w rejestrach własnych szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci) czy OPP. Zniknie jednocześnie możliwość złożenia zeznania rocznego w postaci PFR i sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ w dotychczasowej formie i zakresie.

Kto skorzysta na zmianach?

Możliwością rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizyczny, zostaną objęci podatnicy rozliczający się:

a)      indywidualnie,

b)      wspólnie z małżonkiem,

c)      w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym.

Gotowe zeznanie i co dalej?

Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe podatnik będzie mógł:

-        zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

-        zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie
z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub/i uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tyt. użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,

-        nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,  

-        odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

W zeznaniu podatkowym przygotowanym przez KAS podatnicy będą mieli również możliwość weryfikacji numeru rachunku, jaki mają zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty, i w przypadku jego zmiany lub braku - będą mogli wskazać nowy numeru rachunku właściwego do jej zwrotu.

Kiedy wypełnione zeznania będę gotowe?

Zeznania podatkowe będą dostępne od:

15 lutego 2019 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2018 r.) do 30 kwietnia 2019 r. dla podatników - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu  PIT-38,

15 lutego 2020 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) do 30 kwietnia 2020 r. – dla podatników - osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składających zeznanie podatkowe na formularzu  PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. Aplikacja, w której udostępnione zostaną zeznania podatkowe będzie zapewniała podatnikom nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego.

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

 

Podstawa prawna: 

ustawa z 4 października 2018 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  oraz niektórych innych ustaw – ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat związana z wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Redaktor prowadząca Portalu Finansowo-Księgowego oraz "Orzecznictwa Podatkowego".
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel