Sprawdź, czy korektę nowego JPK_VAT złożyć razem z czynnym żalem

Monika M. Brzostowska

Autor: Monika M. Brzostowska

Dodano: 13 listopada 2020
Sprawdź, czy korektę nowego JPK_VAT złożyć razem  z czynnym żalem

Od 1 października 2020 r. podatnicy zobowiązani są do składania nowej wersji JPK. Plik składa się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Po nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego część ewidencyjna JPK_VAT została uznana za księgę. A to oznacza, że w przypadku korekty części ewidencyjnej, czyli dotychczasowego JPK, podatnik powinien złożyć czynny żal, aby nie zostać ukaranym za przesyłanie nierzetelnej księgi.

Co przewiduje Kodeks karny skarbowy ?

Zgodnie z art. 53 ust. 21 Kodeksu karnego skarbowego (dalej: kks)księgami są:

1) księgi rachunkowe;

2) podatkowa księga przychodów i rozchodów;

3) ewidencja;

4) rejestr;

5) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

Dodatkowo od 1 października 2020 r. w kks został dodany nowy art. 61a. Zgodnie z tym przepisem kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W przypadku gdy czyn jest mniejszej wagi, grzywna jest taka, jak za wykroczenie skarbowe.

Dotychczas przy składaniu korekty JPK_VAT obowiązującego do 1 października 2020 r. podatnik nie musiał składać czynnego żalu. Wynikało to z tego, że JPK uznawany był za informację, a nie księgę. Po nowelizacji kks podatnik powinien rozważyć złożenie czynnego żalu, aby uniknąć sankcji.

Elementy czynnego żalu

Czynny żal nie ma sformalizowanego wzoru. Jednak powinniśmy pamiętać, żeby umieścić w tym dokumencie określone elementy.

Treść czynnego żalu

Czynny żal nie posiada urzędowego wzoru. Jednak w piśmie powinny być zawarte następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne podatnika,
  • adresat,
  • istotne okoliczności popełnionego czynu,
  • osoby współdziałające przy jego popełnieniu,
  • informację, że czyn został przez podatnika naprawiony, a jeżeli nie został jeszcze naprawiony to w jakim terminie tego dokona.

Czynny żal wnosi się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu.

Pobierz wzór dokumentu:

Czynny żal

PRZYKŁAD
Podatnik za październik 2020 roku złożył w terminie nowy JPK. Po czasie zorientował się,  że księgując faktury zakupu wpisał błędne numery faktur. Dokonał korekty części ewidencyjnej JPK. W części  deklaracyjnej nic nie uległo zmianie. Podatnik zgodnie z nowym brzmieniem przepisów kks, aby uniknąć ewentualnej kary, powinien złożyć czynny żal. Sprawdź, przykładową treść czynnego żalu w tej sytuacji.

Zapamiętaj!

Od 1 października podatnik będzie przesyłał JPK składający się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Przy korekcie części deklaracyjnej przepisy nie zmieniły się zmianie, zatem podatnik może złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji uiścić w całości, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie bez składania dodatkowo czynnego żalu. Jednak przy skorygowaniu części ewidencyjnej JPK może się okazać, że bez złożenia czynnego żalu, organ nałoży na nas karę grzywny.

Polecamy porady ekspertów dotyczące JPK_VAT:

Monika M. Brzostowska

Autor: Monika M. Brzostowska

doradca podatkowy 13753
wiper-pixel