Można już składać wnioski o pomoc w ramach branżowej Tarczy 5.0

Dodano: 15 października 2020
Można już składać wnioski o pomoc w ramach branżowej Tarczy 5.0

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Tak zwana branżowa Tarcza 5.0. została wprowadzona mocą ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639). Na jej podstawie przedstawiciele branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą skorzystać z trzech form wsparcia udzielanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

  • świadczenia postojowego,
  • dodatkowego świadczenia postojowego i
  • zwolnienia z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r..

https://www.portalfk.pl/nowy-plik-jpk_vat/pracownik-na-kwarantannie-sprawdz-jak-rozliczyc-okres-niezdolnosci-do-pracy-19986.html

Świadczenie postojowe

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalność oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A). Świadczenie to wynosi 2.080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DB.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których

przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.:

  • przewóz wycieczkowy i turystyczny,
  • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
  • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości  wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2.080 zł albo 1.300 zł).

W celu otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DD.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku

Będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007.

Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RDZ-B.

Źródło:

www.zus.pl

wiper-pixel