Co musisz wiedzieć o ulepszeniu środków trwałych w 2019 roku

Arkadiusz Juzwa

Autor: Arkadiusz Juzwa

Dodano: 4 stycznia 2019
ulepszenie środków trwałych w 2019 roku

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., modyfikują przepisy przejściowe, które od 1 stycznia 2018 r. podniosły do 10.000 zł kwotę wydatków dotyczącą ulepszenia środków trwałych. Obecnie obowiązuje ona bez względu na datę wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.        

W 2018 r. decydowała data przyjęcia środka trwałego do używania

Od 1 stycznia 2018 r. ustawodawca podniósł z 3.500 zł do 10.000 zł limit dotyczący amortyzacji środków trwałych. Decyduje on o możliwości jednorazowego zaliczenia wydatku na nabycie środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku wydatków ponoszonych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego rozstrzyga natomiast, kiedy środki trwałe uważa się za ulepszone, co związane jest z koniecznością zwiększenia ich wartości początkowej.

Z przepisów przejściowych z 2017 roku wynikało jednak, że w przypadku ulepszania środków trwałych, nowe przepisy dotyczą tych, które przyjęto do używania po 31 grudnia 2017 r. W przypadku środków trwałych przyjętych do używania wcześniej nadal obowiązywał stary limit 3.500 zł. Komplikowało to rozliczenia podatników w 2018 r. Ponosząc wydatki na ulepszenie środka trwałego podatnicy każdorazowo musieli identyfikować datę jego przyjęcia do używania. Ta decydowała o tym, czy dla ulepszenia (a w konsekwencji do podniesienia wartości początkowej środka trwałego) konieczne było poniesienie wydatków w kwocie przekraczających 3.500 zł czy też 10.000 zł.

PRZYKŁAD

Spółka nabyła dwie identyczne maszyny. Jedną przyjęła do używania (i wprowadziła do ewidencji środków trwałych) 1 grudnia 2017 r. Drugą, ze względu na konieczność przystosowania miejsca jej montażu, dopiero z dniem 1 lutego 2018 r. W drugiej połowie 2018 r. każdą z maszyn poddano identycznej modernizacji, ponosząc na każdą z nich wydatek w kwocie 5.000 zł.    

W przypadki pierwszej maszyny poniesiony wydatek skutkuje jej ulepszeniem. W konsekwencji podatnik zwiększył jej wartość początkową. Przy ulepszeniu obowiązywał limit 3.500 zł.

W przypadku drugiej maszyny poniesiony wydatek został jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Nie skutkował ulepszeniem maszyny powodującej konieczność zwiększenia jej wartości początkowej. Przy ulepszaniu obowiązywał limit 10.000 zł. 

W 2019 r. data przyjęcia środka trwałego do używania bez znaczenia

Stan prawny obowiązujący w 2018 roku, skutkujący obowiązywaniem dwóch limitów przy ulepszaniu środków trwałych, gdzie ponadto obowiązywanie niższego limitu 3.500 zł nie wynikało wprost z treści ustawy o CIT, lecz z przepisów przejściowych do nich, spotkało się z krytyką. Do tego, jak się wydaje, nie było zamierzonym działaniem ustawodawcy. 

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca zdecydował się zlikwidować ten dualizm. Od tego dnia wszystkie środki trwałe – bez względu na datę ich przyjęcia do używania, uważane za ulepszone, gdy suma poniesionych wydatków na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przekroczyła 10.000 zł. Tym samym, w przypadku wszystkich środków trwałych obowiązuje jeden limit, bez konieczności weryfikacji daty przyjęcia środka trwałego do ożywania.

ZAPAMIĘTAJ

Od 2019 r. także przy ulepszaniu środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. obowiązuje limit 10.000 zł.   

PRZYKŁAD

Powracając do przykładu 1. Jeżeli kolejnewydatki na modernizację maszyn zostaną poniesione w 2019 r. i dla każdej z niech nie przekroczą 10.000 zł, to w przypadku obu maszyn wydatek będzie mógł być jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Poniesione wydatki nie będą skutkować ulepszeniem maszyn, a więc koniecznością zwiększenia ich wartości początkowej. Przy ulepszaniu obowiązywać będzie limit 10.000 zł 

Podstawa prawna: 
  • art. 7 ustawy z  23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159).
Arkadiusz Juzwa

Autor: Arkadiusz Juzwa

Arkadiusz Juzwa doradca podatkowy Grupa UHY ECA
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel