Już ponad 135 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki Tarczy Antykryzysowej

Dodano: 11 września 2020
Wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej i finansowej

Ministerstwo Rozwoju podsumowało dotychczasowe działania rządu dotyczące Tarczy Antykryzysowej. Poinformowało, że według stanu na 4 września wartość przyznanej w jej ramach pomocy wyniosła już 135 mld zł.

W świetle informacji przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju dotychczasowe wsparcie Tarczy Antykryzysowej to m.in.:

  • 22,31 mld zł – zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 roku, odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe;
  • 25,12 mld zł – dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, mikropożyczki dla przedsiębiorców;
  • 60,49 mld zł – subwencje z Tarczy Finansowej PFR;
  • 27,02 mld zł –  zabezpieczenie kredytów BGK;
  • 62,8 mln zł – wsparcie z ARP.

Według resortu rozwoju dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęto w niej rozwiązania, które w ocenie rządu są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Ministerstwo zapewnia, że jest w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Źródło:

www.gov.pl

wiper-pixel