Sprawdź, od kiedy zastosujesz kasy online

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 30 kwietnia 2019
kiedy kasa online

Od 1 maja 2019 r. wchodzą przepisy wprowadzające kasy online. Kto w pierwszej kolejności musi wymienić kasy? Sprawdźmy.

Takie zmiany wprowadza ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy  – Prawo o miarach.

Najważniejsze zmiany polegają na utworzeniu Centralnego Repozytorium Kas (zob. art. 3 ustawy) oraz wprowadzeniu obowiązku stosowania do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób  prywatnych kas rejestrujących przesyłających drogą internetową informacje do Centralnego Repozytorium Kas (dalej nazywanych kasami online). Kasy te będą musiały umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas  (zob. nowe brzmienie art. 111 ust. 6a ustawy o VAT). 

1.     Wprowadzenie kas rejestrujących online  

Wejście w życie nowych przepisów nie wyłączy od razu możliwości dalszego używania obecnie stosowanych kas rejestrujących, tj. kas z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym  zapisem kopii (zob. dodawany art. 145a ust. 1 ustawy o VAT). Stopniowo jednak możliwość ta będzie ograniczana. Nastąpi to na kilka sposobów.

Po pierwsze stopniowo ograniczana będzie dostępność kas z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Dodawany art. 145a ust. 7 ustawy o VAT przewiduje bowiem  stopniowe wyłączanie możliwości wprowadzania do obrotu kas rejestrujących, tj. najpierw wyłączona ma zostać możliwość wprowadzania do obrotu (ze względu na utratę mocy potwierdzeń o spełnianiu funkcji, kryteriów i warunków technicznych) kas rejestrujące z  kopią papierową (co nastąpi z końcem sierpnia 2019 r.), a później kasy z elektronicznym zapisem kopii (co nastąpi z końcem 2022 r.).  

Wyłączenie możliwości wprowadzania do obrotu kas z kopią papierową oraz kas z elektronicznym zapisem kopii nie wyłączy możliwości dalszego używania takich kas przez podatników.  Jednak – co stanowić będzie drugie ograniczenie - w przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej kasy rejestrującej z papierowym zapisem kopii, pamięć ta nie będzie podlegała wymianie (zob. dodawany art. 145a ust. 5 ustawy o VAT).

Spowoduje to, że podatnik stosujący  kasę rejestrującą z kopią papierową, po zapełnieniu pamięci fiskalnej, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę online.  

Po trzecie w przypadku podatników z niektórych branż możliwość stosowania kas z kopią papierową oraz kas z elektronicznym zapisem kopii będzie wyłączona wcześniej (zob. dodawany  art. 145b ust. 1 ustawy o VAT).

I tak w przypadku: 

1)      świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół  dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu  silników spalinowych - kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii będą stosowane tylko do 31 grudnia 2019  r.

2)      świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego  zakwaterowania, jak również sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych - kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii będą stosowane tylko  do 30 czerwca 2020 r.,

  3)      świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz  wstępu związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii będą stosowane tylko do 31 grudnia 2020 r.  

2.     Pozostałe ważniejsze zmiany   Omawiana ustawa przewiduje także inne zmiany w ustawie o VAT. Będą one polegały na: 

1)      zmianach w uldze na zakup kas polegających na ograniczeniu jej stosowania tylko do zakupu kas online oraz umożliwieniu korzystania z ulgi w stosunku do kas rejestrujących  nabywanych w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania (zob. nowe brzmienie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT), 

2)      umożliwieniu niektórym podatnikom prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania (zob. dodawany art. 111 ust. 6m ustawy  o VAT),

  3)      umożliwieniu ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które zostały wynajęte, wydzierżawione lub oddane w leasing (zob. dodawany art. 111 ust.  3ca ustawy o VAT),   4)      wprowadzeniu kary pieniężnej w wysokości 300 zł za brak obowiązkowego przeglądu technicznego (zob. dodawany art. 111 ust. 6ka ustawy o VAT).  

Podstawa prawna: ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. z 2019 r. poz. 675).

Polecamy w Portalu FK:

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel