Kto nie będzie miał obowiązku w 2019 roku wykonywania okresowych szkoleń BHP

Dodano: 31 grudnia 2018
szkolenie

Od 1 stycznia 2019 r. nowela Kodeksu pracy znosi obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP. Sprawdźmy, jakich pracowników dotyczy zmiana.

Od 1 stycznia 2019 r. pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka nie będą musieli przeprowadzać okresowych szkoleń BHP. Są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

To kolejna ze zmian wprowadzona przez ustawę z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Po co ta zmiana?

Pomysłodawcy wprowadzając tę zmianę uzasadniali to tym, że obowiązujący Kodeks pracy zbyt rygorystycznie wdraża regulacje dyrektywy w zakresie szkoleń, obejmując wszystkich pracowników obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych, a nie jak to jest w niej wskazane, tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i uzasadnione.

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (...)”.

Z dyrektywy z kolei wynika, że szkolenie powinno być powtarzane, mając na względzie charakter zagrożeń oraz efektywność samego szkolenia.

Zgodnie z nowelizacją, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. Kodeks pracy uwzględni przypadki, w których pracownicy określonych grup zawodowych będą zwolnieni ze szkolenia okresowego, jeśli nie jest to wymagane ze względu na ewentualne zagrożenia, czy też efektywność szkolenia.

Kto będzie musiał wykonywać okresowych szkoleń pomimo zwolnienia z obowiązku ich wykonywania?

Okresowe szkolenia BHP będą musieli powtarzać pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono wyższą niż trzecia kategoria ryzyka zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005).

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel