Deklaracje i formularze

W tej zakładce znajdziesz aktualne wzory deklaracji i formularzy dotyczące: VAT, PIT, CIT, PCC, ZUS, działalności gospodarczej, specjalnej strefy ekonomicznej, celne, podatku: akcyzowego, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier i wiele innych. Skorzystaj z gotowych wzorów! A jeżeli masz propozycję, jaki formularz, czy deklaracja powinny się znaleźć w Portalu FK, napisz do nas.

W tej zakładce znajdziesz aktualne wzory deklaracji i formularzy dotyczące: VAT, PIT, CIT, PCC, ZUS, działalności gospodarczej, specjalnej strefy ekonomicznej, celne, podatku: akcyzowego, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier i wiele innych. Skorzystaj z gotowych wzorów! A jeżeli masz propozycję, jaki formularz, czy deklaracja powinny się znaleźć w Portalu FK, napisz do nas.

WZS

WZS-1K (3)

WZS-1K (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał.

WZS-1M (3)

WZS-1M (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.

WZS-1R (3)

WZS-1R (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu WZS »

WZP

WZP-1K (3)

WZP-1K (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał.

WZP-1M (3)

WZP-1M (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za miesiąc.

WZP-1R (3)

WZP-1R (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu WZP »

Specjalne strefy ekonomiczne

SSE-M (2)

SSE-M (2) - Informacja o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz o rozliczeniu pomocy publicznej na inwestycje.

SSE-R(4)

SSE-R (4) - Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

SSE-R/A (2)

SSE-R/A (2) - Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Specjalne strefy ekonomiczne »

PIT

PIT-OP

Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

PIT-2 (5)

PIT-2 (5) - Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu PIT »

Ordynacja i KKS

OPO-1

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE, ODWOŁANIU LUB WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO

PPO-1

Pełnomocnictwo ogólne

ORD-IN (8)

ORD-IN (8) - Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Ordynacja i KKS »

NIP

NIP-1 (6)

NIP-1 (6) - Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą.

NIP-2 (10)

NIP-2 (10) - Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

NIP-2/A (6)

NIP-2/A (6) - Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu NIP »

ZUS

ZAM

Wniosek o zasiłek macierzyński

ZAS-15

Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim

ZAS-23

Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Zobacz wszystkie dokumenty z działu ZUS »

Inne podatki i opłaty

POG-5 (2)

POG-5 (2) - Deklaracja dla podatku od gier. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier: prowadzących kasyna gry i salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe, urządzających gry liczbowe, urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową.

POG-5/A (2)

POG-5/A (2) - Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier prowadzących kasyna gry i salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe.

POG-5/C (2)

POG-5/C (2) - Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier urządzających gry liczbowe.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Inne podatki i opłaty »

Inne deklaracje i formularze

PWS-1

OŚWIADCZENIE O WYBORZE OPODATKOWANIA ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI

PWS-2

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Inne deklaracje i formularze »

Egzekucja należności

TYT-1 (2)

TYT-1 (2) - Tytuł wykonawczy jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych.

TYT-1A (1)

TYT-1A (1) - Tytuł wykonawczy jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych.

TYT-2 (2)

TYT-2 (2) - Tytuł wykonawczy czteropozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Egzekucja należności »

Działalność gospodarcza

CEIDG-1

CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

RG-1

RG-1 - Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Działalność gospodarcza »

CIT

CIT-8 (23, 24, 25)

CIT-8 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

CIT-8/O (10, 11, 12 )

CIT-8/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8.

CIT-8A (10, 11, 12)

CIT-8A - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu CIT »

Akcyza i Cło

AKC-4/A (5) (6)

AKC-4/A (5) - Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego.

AKC-4/AKC-4zh (1)

AKC-4/AKC-4zh (1) - Deklaracja dla podatku akcyzowego.

AKC-4/AKC-4zo (4) (5)

AKC-4/AKC-4zo (4) - Deklaracja dla podatku akcyzowego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Akcyza i Cło »

INTRASTAT

INTRASTAT - przywóz

INTRASTAT - przywóz - to raport statystyczny (obejmuje miesiąc kalendarzowy), informujący o przemieszczeniach towarów między krajami Unii Europejskiej. Obowiązek jego składania mają podmioty, które przekroczyły w przywozie ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości, tzw. progi statystyczne INTRASTAT. Składane są do 10 dnia następnego miesiąca.

INTRASTAT - wywóz

INTRASTAT - wywóz - to raport statystyczny (obejmuje miesiąc kalendarzowy), informujący o przemieszczeniach towarów między krajami Unii Europejskiej. Obowiązek jego składania mają podmioty, które przekroczyły w wywozie ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości, tzw. progi statystyczne INTRASTAT. Składane są do 10 dnia następnego miesiąca do właściwego Urzędu Celnego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu INTRASTAT »

KRS

CI KRS-CDN

CI KRS-CDN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

CI KRS-CDO

CI KRS-CDO - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

CI KRS-CDT

CI KRS-CDT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu KRS »

Korzystaj z portalu FK
bez ograniczeń
uzyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

  • Zadawaj pytania ekspertom
  • Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  • Wykorzystuj praktyczne narzędzia kadrowe i księgowe
  • Korzystaj z bazy ponad 40.500 gotowych porad
  • Chcę dostęp teraz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Chcę zadać pytanie teraz!

Najnowsze szkolenia video

więcej szkoleń video

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel