umowa o pracę

Akt powołania i umowa o pracę dla prezesa zarządu spółki z o.o.

Pytanie:  Zwracam się z prośba o pomoc w wyjaśnieniu problemu wynagrodzeń członków zarządu spółki z o.o. W nowo powstałej spółce z o.o. jeden ze współudziałowców na podstawie aktu powołania będzie pełnił funkcję prezesa zarządu. Jednocześnie ten sam współudziałowiec zatrudniony będzie w wymienionej spółce na umowę o pracę. Czy w takiej sytuacji oprócz wynagrodzenia ze stosunku pracy prezes spółki może pobierać wynagrodzenie za posiedzenie zarządu? Czy wynagrodzenie za posiedzenie zarządu podlegać będzie również ubezpieczeniom społecznym, czy jedynie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych? Czy sposób obliczania wynagrodzenia zróżnicowany jest, jeśli współudziałowiec pełni rożne funkcje ze względu na stosunek pracy i akt powołania tj. na umowę o pracę - dyrektor ds. sprzedaż, na mocy aktu powołania - prezes zarządu? Na co dzień jego obowiązkiem nie jest zarządzanie spółką, a jedynie działem sprzedaży, natomiast obowiązek zarządzania przedsiębiorstwem z racji pełnienia dodatkowej funkcji prezesa, ogranicza się do uczestnictwa w posiedzeniach zarządu spółki. Czy w takiej sytuacji otrzymywanie dwóch wynagrodzeń jest słuszne? Czy w sytuacji, gdy na podstawie aktu powołania oraz stosunku pracy współudziałowiec pełni tę samą funkcję prezesa, powinien odbierać jedynie wynagrodzenie ze stosunku pracy?

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel